Fundusz sołecki 2018


  Wysokość środków z Funduszu sołeckiego wynosi: 22 574,50 zł.
  Prześlij swoje propozycje wykorzystania środków z Funduszu sołeckiego na rok 2018.



  • wpisujący : imię lub nick wpisującego
  • data wpisu:
  • Propozycja 1:
  • Propozycja 2:
  • Propozycja 3:
  • Uwagi inne:
   wpis treści bez użwania klawisza Enter





Wioski w internecie - strony internetowe wiosek - Grzawa
 
Wysuwany Like Box - www.blog.klocus.pl
facebook