ogłoszenia

Zebrania Rady Sołeckiej

Zebrania wiejskie

Wnioski z zebrań

Kącik radnego

* Słowo wstępu
sołectwo Grzawa wpis dodano: 24.04.2015     dodał: admin      źródło strony: Grzawa.eu

W kąciku tym będziemy Państwa informować o bieżącej działalności rady sołeckiej w Grzawie, o sprawach ważnych dla rozwoju całego sołectwa, ale także bezpośrednio wpływających na nasze życie.

więcej.......


Zakończono prace przy altanie
sołectwo Grzawa wpis dodano: 2017.12.21     dodał: admin      źródło strony: Grzawa.eu

Informujemy że zostały zakońcone prace związanie z zagospodarowaniem otoczenia altany wraz z odwodnieniem. Altana na życzenie mieszkańców została obrócona, dach altany został pokryty gontem i blacharką oraz wykonane zostało odwodnienie altany oraz nowy fundament.
Wszystkie prace sfinansowane zostały ze środków funduszu sołeckiego na rok 2017.


Fundusz Sołecki na rok 2018
sołectwo Grzawa wpis dodano: 2017.03.27     dodał: admin      źródło strony: Grzawa.eu

Znamy już wysokość Funduszu sołeckiego na rok 2018. Wysokość środków z tego tytułu wynosi 22 574,50 zł. i jest większa o 2 653,70 zł. w stosunku do ubiegłego roku.


* Prezentacja Sołectwa Grzawa
wpis dodano: 2017.08.26 dodał: admin

sołectwo Grzawa

W dniu 21 sierpnia 2017 roku na XL Sesji Rady Gminy Miedźna zaprezentowaliśmy nasze sołectwo. Zapraszamy do obejrzenia materiału dzięki przejmości portalu Wolanie.pl

czytaj dalej >>>

źródło strony: Grzawa.eu/ Wolanie.pl


Obecna Rada Sołecka - kadencja 2015-2019.

   Wybory:
Dnia 12 marca 2015 roku w Domu Socjalnym w Grzawie odbyło się zebranie mieszkańców naszej wsi w sprawie wyborów na Sołtysa oraz Rady Sołeckiej.
W spotkaniu uczestniczyło 45 mieszkańców. Po zapoznaniu się mieszkańców z porządkiem zebrania oraz zachowaniem odpowiedniego formalnego trybu, przystąpiono do głosowania:Skład Rady Sołeckiej:
Przewodniczący
Barbara Maroszek - sołtys
email:soltys (at) grzawa.eu
Członkowie:
1. Lorek Bogusław
2. Masny Jakub
3. Moroń Izabela
4. Pudełko Zbigniew                
5. Reizer-Śleziak Joanna
6. Sosna Krzysztof
7. Wojciech Jarosław
kontakt email: rada.solecka (at) grzawa.eu


Komisja rewizyjna

W dniu 12 marca 2015r podczas zebrania wiejskiego powołano komisję rewizyjną jako odrębnie działający organ kontrolny rady sołeckiej.

W skład tej komisji wchodzą:
1. Matyszkiewicz Dorota
2. Mika Maria
3. Rudnicka-Wrzeciono AnnaDokumenty

Statut sołectwa Grzawa
załącznik nr IV do Uchwały Rady Gminy z dn. 10 września 2013

Mapa sołectwa Grzawa

Działalność

więcej............Warto wiedzieć

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym organami sołectwa są:
1. Sołtys jako organ wykonawczy oraz zebranie wiejskie jako organ uchwałodawczy.
2. Rada sołecka jest organem pomocniczym sołtysa.

Rada sołecka ma za zadanie wspierać działalność sołtysa. Zadanie rady sołeckiej ogranicza się do udzielania pomocy sołtysowi, między innymi w postaci wydawania niewiążących opinii. Sołtys może, ale nie musi się z tymi opiniami zgodzić i może podjąć samodzielnie decyzje co do danej sprawy.

Jeśli chodzi o kompetencje rady sołeckiej, a zwłaszcza przewodniczącego tej rady, to powinny to regulować statuty poszczególnych sołectw.
Przykładowo statut może zawierać zapisy dotyczące zwoływania i prowadzenia zebrania przez przewodniczącego rady sołeckiej.
Podsumowując, rola rady sołeckiej sprowadza się do wspomagania działań sołtysa, służenia mu radą i pomocą przy podejmowanych przez niego działaniach.
Wikipedia.pl

Archiwum

Kadencja 2014-2015


Protokoły i sprawozdania archiwalne:

    pliki dodano: 2015.10.24
    Wioski w internecie - strony internetowe wiosek - Grzawa
     
    Wysuwany Like Box - www.blog.klocus.pl
    facebook