Sołectwo Grzawa | Oficjalna strona sołectwa

Siłownia zewnętrzna* Plac zabaw nieczynny
data wpis: 2020-03-16 , dodał: admin - admin (at) grzawa.eu 2020-04-30

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną informujemy, że plac zabaw przy ul. Wiejskiej w Grzawie jest nieczynny. Prosimy również o niekorzystanie z siłowni za ośrodkiem zdrowia.
dziękujemy
GOSiR w Miedźnej z siedzibą w Woli.
żródło strony: Grzawa.eu

* Ogłoszenie Kierownika Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji
data wpis: 2019-06-03 , dodał: admin - admin (at) grzawa.eu 2019-06-30

Kierownik Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Miedźnej z/s w Woli informuje, że Ośrodek jest administratorem sołeckich placów zabaw, siłowni zewnętrznych i wiaty grillowej w gminie Miedźna.

Zgodnie z zapisem w regulaminach tych obiektów proszę, żeby o wszelkich aktach wandalizmu lub innych niebezpiecznych zdarzeniach mających miejsce na placach zabaw, siłowniach zewnętrznych i wiacie grillowej, informować GOSiR – tel. 32/448-89-31, Policję – 997.

żródło strony: Miedzna.pl

* Informacja Kierownika GOSiR w Miedźnej z/s w Woli odnośnie sołeckich placów zabaw, siłowni zewnętrznych i wiaty grillowej w gminie Miedźna
data wpis: 2019-05-09 , dodał: admin - admin (at) grzawa.eu 2019-05-31

Decyzją Wójta Gminy Miedźna sołeckie place zabaw i wiata grillowa w Woli zostały przekazane w administrowanie Gminnemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Miedźnej z/s w Woli. Na terenie gminy znajdują się następujące ogólnodostępne obiekty:

1. Sołectwo Frydek ul. Potokowa – plac zabaw, siłownia zewnętrzna i wiata,
2. Sołectwo Gilowice ul. W. Korfantego – plac zabaw i siłownia zewnętrzna,
3. Sołectwo Grzawa ul. Księża – siłownia zewnętrzna,
4. Sołectwo Grzawa ul. Wiejska – plac zabaw i altana,
5. Sołectwo Góra ul. Parkowa – boisko do siatkówki plażowej,
6. Sołectwo Miedźna ul. Leśna – plac zabaw i siłownia zewnętrzna,
7. Sołectwo Wola ul. Szkolna – plac zabaw,
8. Sołectwo Wola ul. Pszczyńska – plac zabaw i siłownia zewnętrzna
9. Sołectwo Wola ul. Międzyrzecka – wiata grillowa

Zakres obowiązków GOSiR  w związku z administrowaniem w/w obiektów będzie obejmował:

– regularną kontrolę urządzeń przez oględziny 1 raz w tygodniu,

– kontrolę funkcjonalną urządzeń 4 razy w roku,

– kontrolę podstawową urządzeń 1 raz w roku,

– ubezpieczenie od NNW,

– zlecanie napraw lub wyminę zużytych części urządzeń, wymianę piasku w piaskownicach, itp.

Prace związane z utrzymaniem czystości, koszenia i utylizacji trawy będzie wykonywał Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Gilowicach.

Po przejęciu obiektów GOSiR opracował regulaminy poszczególnych obiektów, oraz zlecił wykonanie:

– przeglądu rocznego obiektów,

– wykonanie brakujących stojaków do zamontowania regulaminów,

– doposażenie brakujących ław i stołu oraz naprawę oświetlenia w wiacie grillowej,

W protokołach przeglądu rocznego w poszczególnych obiektach są zalecenia pokontrolne, które GOSiR będzie sukcesywnie usuwał.

żródło strony: Grzawa.eu

* Konkurs Przedsięwzięć Inicjatyw Lokalnych – rezultaty.
data wpis: 2018-12-18 , dodał: admin - admin (at) grzawa.eu 2018-12-30

Informujemy, że od października 2018 r. mieszkańcy Sołectwa Grzawa mogą cieszyć się nową siłownią zewnętrzną. Obiekt powstał na placu przy ul. Księżej. Serdecznie zapraszamy mieszkańców do korzystania! Utworzenie siłowni zewnętrznej współfinansowane było przy pomocy środków pozyskanych w ramach konkursu Przedsięwzięć Inicjatyw Lokalnych z budżetu Województwa Śląskiego.
żródło strony: Miedzna.pl

* Powstała siłownia zewnętrzna
data wpis: 2018-10-20 , dodał: admin - admin (at) grzawa.eu 2018-11-14

W dniu 20 października zakończono budowę siłowni zewnętrznej w Grzawie. Siłownia powstała na placu przy ulicy Księżej. Zadnie pod nazwą "Utworzenie siłowni zewnętrznej na placu zabaw" współfinansowano przy pomocy środków z budżetu Województwa Śląskiego w ramach konkursu Przedsięwzięć inicjatyw lokalnych oraz środków Gminy Miedźna za staraniem Rady Sołeckiej w Grzawie.
W ramach projektu zamontowano cztery urządzenia do ćwiczeń.


Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w ten projekt.
Zapraszamy do korzystania.żródło strony: Grzawa.eu

Sołectwo Grzawa | Oficjalna strona sołectwa Grzawa | Pozytywne miejsce | Piękna wieś województwa śląskiego
Galeria zdjęć.......

Wioślarz

Wahadło

Orbitrek

Biegacz


Poleć naszą stronęWioski w internecie - strony internetowe wiosek - Grzawa
 
Wysuwany Like Box - www.blog.klocus.pl
facebook