Rada sołecka 2014-2015
Skład Rady Sołeckiej:
Przewodniczący - Sosna Marcin
Członkowie:
1. Lorek Bogusław
2. Maroszek Barbara
3. Moroń Izabela
4. Przybylska-Mika Danuta
5. Pudełko Zbigniew                
6. Reizer-Śleziak Joanna
7. Sosna Krzysztof
8. Wojciech JarosławFundusz sołecki na rok 2015

Pliki

Statut sołectwa Grzawa
załącznik nr IV do Uchwały Rady Gminy z dn. 10 września 2013

Mapa sołectwa Grzawa

Działalność

Rok 2014:

           
   

Warto wiedzieć

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym organami sołectwa są:
1. Sołtys jako organ wykonawczy oraz zebranie wiejskie jako organ uchwałodawczy.
2. Rada sołecka jest organem pomocniczym sołtysa.

Rada sołecka ma za zadanie wspierać działalność sołtysa. Zadanie rady sołeckiej ogranicza się do udzielania pomocy sołtysowi, między innymi w postaci wydawania niewiążących opinii. Sołtys może, ale nie musi się z tymi opiniami zgodzić i może podjąć samodzielnie decyzje co do danej sprawy.

Jeśli chodzi o kompetencje rady sołeckiej, a zwłaszcza przewodniczącego tej rady, to powinny to regulować statuty poszczególnych sołectw.
Przykładowo statut może zawierać zapisy dotyczące zwoływania i prowadzenia zebrania przez przewodniczącego rady sołeckiej.
Podsumowując, rola rady sołeckiej sprowadza się do wspomagania działań sołtysa, służenia mu radą i pomocą przy podejmowanych przez niego działaniach.
Wikipedia.pl

Poleć naszą stronęWioski w internecie - strony internetowe wiosek - Grzawa
 
Wysuwany Like Box - www.blog.klocus.pl
facebook