Alarm
smogowy:
2019-01-23 godz. 11:41   IJP: 5 - Dostateczny , pył zawieszony PM 10 = 79 ug/m3    *    158 % normy    *    Temperatura = -4 ° C    *    Wilgotność = 83 %    *    Ciśnienie = 1003 hPa    *    Index UV = 1 /10    *   Zebranie wiejskie - 29.09.2016


Porządek zebrania wiejskiego mieszkańców sołectwa Grzawa w dniu 29 września 2016 r.
1. Otwarcie zebrania, przywitanie mieszkańców i gości.
2. Stwierdzenie prawomocności zebrania.
3. Przedstawienie porządku zebrania i jego przyjęcie.
4. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza zebrania.
5. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
6. Przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania mieszkańców z dnia 15 marca 2016 r.
7. Określenie zadań do wniosku o przyznanie środków z funduszu sołeckiego na rok
budżetowy 2017 – Dyskusja
8. Podjęcie uchwały w sprawie:
- zmiany uchwały w sprawie funduszu sołeckiego na rok 2016
- uchwalenia wniosku o przyznanie środków z funduszu sołeckiego na rok 2017
9. Wolne wnioski.
10. Zamknięcie zebrania.