Kącik radnego

* Słowo wstępu
sołectwo Grzawa wpis dodano: 24.04.2015     dodał: admin
sołectwo Grzawa

W kąciku tym będziemy Państwa informować o bieżącej działalności rady sołeckiej w Grzawie, o sprawach ważnych dla rozwoju całego sołectwa, ale także bezpośrednio wpływających na nasze życie.

więcej.......

źródło strony: Grzawa.eu


Zakończono prace przy altanie
sołectwo Grzawa wpis dodano: 2017.12.21     dodał: admin
sołectwo Grzawa

Informujemy że zostały zakońcone prace związanie z zagospodarowaniem otoczenia altany wraz z odwodnieniem. Altana na życzenie mieszkańców została obrócona, dach altany został pokryty gontem i blacharką oraz wykonane zostało odwodnienie altany oraz nowy fundament.
Wszystkie prace sfinansowane zostały ze środków funduszu sołeckiego na rok 2017.

źródło strony: Grzawa.eu


Fundusz Sołecki na rok 2018
sołectwo Grzawa wpis dodano: 2017.03.27     dodał: admin
sołectwo Grzawa

Znamy już wysokość Funduszu sołeckiego na rok 2018. Wysokość środków z tego tytułu wynosi 22 574,50 zł. i jest większa o 2 653,70 zł. w stosunku do ubiegłego roku.

źródło strony: Grzawa.eu


Nowe tablice z nazwami ulic
sołectwo Grzawa wpis dodano: 2016.12.19     dodał: admin
sołectwo Grzawa

Informujemy że w dniu 19 grudnia 2016 zostały zamontowane nowe tablice z nazwami ulic w sołectwie Grzawa. W ramach zadania zostały oznakowane wszystkie ulice sołectwa Grzawa (9 ulic)........

źródło strony: Grzawa.eu


Projekt Ustawy o sołtysach i radach sołeckich oraz zmianie niektórych innych ustaw
sołectwo Grzawa wpis dodano: 2016.11.25     dodał: admin
sołectwo Grzawa

Ustawa określa zasdy wyboru i funkcjonowania sołtysów i rad sołeckich w jednostkach pomocniczych gminy.

źródło strony: kss.org.pl


Fundusz sołecki na rok 2017
sołectwo Grzawa wpis dodano: 2016.09.19     dodał: admin
sołectwo Grzawa

Na zebraniu wiejskim w dniu 29.09.2016 ustalono zadania na rok 2017 ze środków funduszu sołeckiego.
więcej...........

źródło strony: fundusz.Grzawa.eu


Nowe tablice ogłoszeniowe w sołectwie
sołectwo Grzawa wpis dodano: 2016.09.16     dodał: admin
sołectwo Grzawa

W naszym sołectwie zakończono wymianę tablic ogłoszeniowych w ramach zadania z funduszu sołeckiego na rok 2016. W ramach zadania zostały zamontowane 4 tablice ogłoszeniowe.

źródło strony: Grzawa.eu


Nowa barieka
sołectwo Grzawa wpis dodano:     dodał: admin
sołectwo Grzawa

Na mostku przy ul. Nad Wisłą zamontowano nową barierkę. Dziękujęmy Powiatowemu Zarządowi Dróg w Pszczynie za wymianę tejże barierki.

źródło strony:


Nowe ławki obok Domu Socjalnego w Grzawie
sołectwo Grzawa wpis dodano: 2016.09.17     dodał: admin
sołectwo Grzawa

Obok Domu Socjalnego zostały rozstawione nowe ławki dreniano metalowe. Ławki zostały sfinansowane ze środków funduszu sołeckiego na rok 2016.

źródło strony: Grzawa.eu


Nowa altana na placu zabaw
sołectwo Grzawa wpis dodano: 2016.09.07     dodał: admin
sołectwo Grzawa

Na placu zabaw przy ul.Wiejskiej rozpoczął się montaż altany rekreacyjnej. Altana powstaje ze środków funduszu sołeckiego na rok 2016. Jest to kolejny etap doposażania placu zabaw. Mamy nadzieję że altana dobrze będzie służyć mieszkańcom sołectwa.

źródło strony: Grzawa .eu


Kolejna naprawa chodnika
sołectwo Grzawa wpis dodano: 2016.08.10     dodał: admin
sołectwo Grzawa

Tym razem po naprawach chodnika obok placu zabaw kolej na chodnik obok p.Mamok.

źródło strony: Rada Sołecka


Budowa i remont chodnika zakończony
sołectwo Grzawa wpis dodano: 2016.07.30     dodał: admin
sołectwo Grzawa

W lipcu zakończono budowę oraz remont chodnika przy ul.Wiejskiej w Grzawie. Wyremnontowane zostały dwa odcinki chodnika o łącznej długości 65m. Jeden z chodników prowadzi do placu zabaw dla dzieci. Łączny koszt tej inwestycji to ponad 19 tys. zł. Składamy serdecznie podziękowania wszystkim którzy zaangażowali się w pomoc przy realizacji tego remontu.

źródło strony: Grzawa.eu


Czyszczenie rowu zakończone
sołectwo Grzawa wpis dodano: 2016.05.25     dodał: admin
sołectwo Grzawa

Informujemy że zostały zakończone prace związane z czyszczeniem rowu przy ul.Wiejskiej w Grzawie. Jak wcześniej informowaliśmy, w wyniku obfitych opadów deszczu oraz zanieczyszczenia rowu woda wystąpiła z rowu przelewając się nawierzchnią drogi. [...]

źródło strony: Grzawa.eu


Fundusz sołecki na rok 2016
sołectwo Grzawa wpis dodano: 2015.08.25     dodał: admin
sołectwo Grzawa

Na rok 2016 przyznano nam kwotę funduszu sołeckiego w wysokości 20 443,12 zł. Fundusz na rok 2016 jest większy o kwotę 1 410,10 zł od poprzedniego.

źródło strony: Grzawa.eu


Plac zabaw ogrodzony
sołectwo Grzawa wpis dodano: 2015.11.09     dodał: admin
sołectwo Grzawa

Informujemy że w dniu zakończone zostały prace związane z ogrodzeniem placu zabaw przy ul.Wiejskiej w Grzawie. Inwestycję w całości sfinansowano ze środków funduszu sołeckiego na rok 2015. To zadanie było ostatnim do wykonania zadaniem przewidzianym do realizacji ze środków funduszu sołeckiego na rok 2015.
Dziękujemy wszytkim osobom które zaangażowały się w ten projekt.

źródło strony: plac.Grzawa.eu


Realizacja Funduszu sołeckiego 2015
sołectwo Grzawa wpis dodano: 2015.08.26     dodał: admin
sołectwo Grzawa

Informujemy że podjęte zostały działania związane z realizacją zadań wynikających z funduszu sołeckiego na rok 2015:

1. Oświetlenie na Domu Socjalnym zostało zamontowane,
pozostały do wykonania 2 zadania.
2. Wytyczono obszar ul.Zielonkówka.
3. Na zebraniu wiejskim podjęto uchwałę o przesunięciu środków funduszu sołeckiego na rok 2015 z zadania 1.
Ogrodzenie placu zabaw będzie wykonane do 15.11.2015.

źródło strony: Grzawa.eu


Fundusz sołecki na rok 2015
sołectwo Grzawa wpis dodano: 2015     dodał: admin
sołectwo Grzawa

W ramach funduszu sołeckiego na rok 2105 (kwota 19 033,02 zł) zaplanowano trzy zadania:
1. zakup i montaż lampy przy ul. Księżej (obok Domu Socjalnego)
2. uregulowanie stanu prawnego ul. Zielonkówka
3. ogrodzenie nowego placu zabaw przy ul. Wiejskiej
Realizacja zadań 2015źródło strony: Grzawa.eu