Kółko Rolnicze

* Restrukturyzacja małych gospodarstw na obszarach ASF.
data wpis: 2020-02-25 , dodał: admin - admin (at) grzawa.eu 2020-04-30

Od 28 lutego do 28 marca 2020 r. rolnicy prowadzący gospodarstwa na terenach objętych afrykańskim pomorem świń, którzy planują zrezygnować z hodowli trzody chlewnej, mogą składać w oddziałach regionalnych ARiMR wnioski o przyznanie pomocy finansowej na „Restrukturyzację małych gospodarstw”. Wsparcie finansowane jest z PROW 2014-2020.
O premię może wystąpić rolnik posiadający gospodarstwo o areale powyżej 1 ha i wielkości  ekonomicznej mniejszej niż 13 tys. euro. Kolejny warunek to wcześniejsze niekorzystanie z rekompensaty za nieutrzymywanie świń, z dotacji dla młodego rolnika, dofinansowania na modernizację gospodarstwa czy na założenie firmy na wsi. Rolnik nie musi być objęty ubezpieczeniem KRUS. Wystarczy, że co najmniej 25 proc. całego swojego dochodu będzie uzyskiwał z produkcji rolniczej: roślinnej lub zwierzęcej, oprócz chowu i hodowli ryb.  Oznacza to, że o premię można się starać pracując na etacie czy prowadząc własną firmę.
Na restrukturyzację małego gospodarstwa można otrzymać 60 tys. zł premii wypłacanej w dwóch ratach. Najpierw jest to 48 tys. zł, a po realizacji założeń biznesplanu – 12 tys. zł.  Dotację można przeznaczyć na wydatki dotyczące działalności rolniczej w gospodarstwie lub przygotowanie do sprzedaży produktów rolnych w nim wytworzonych. 80 proc. kwoty pomocy trzeba jednak wydać na inwestycje w środki trwałe, np. zakup wyłącznie nowych maszyn i urządzeń, na budowę lub remont budynków  służących produkcji rolniczej czy założenie sadów i plantacji wieloletnich.
Każdy wniosek jest punktowany. Pomoc jest przyznawana jeżeli wnioskodawca uzyskał minimum 8 punktów. A te można otrzymać m.in. za: średnią roczną liczbę świń utrzymywanych dotąd w gospodarstwie (do 5 pkt), rodzaj planowanej produkcji (do 3 pkt), kompleksowość biznesplanu (do 7 pkt), docelowa wielkość ekonomiczna gospodarstwa (do 5 pkt).

więcej.........
żródło strony: Miedzna.pl

* Uwaga właściciele trzody chlewnej
sołectwo Grzawa wpis dodano: 2018.03.21     dodał: admin
sołectwo Grzawa

W związku z wejściem w życie w dniu 28 lutego 2018r. Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 lutego 2018r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń (Dz.U. z 2018 poz. 360) prosimy o zapoznanie się z materiałami informacyjnymi
przesłanymi przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Pszczynie.

czytaj dalej >>>

źródło strony: Miedzna.pl


* ZAPROSZENIE NA SZKOLENIE
sołectwo Grzawa wpis dodano: 2018.03.16     dodał: admin
sołectwo Grzawa

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Pszczynie
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Bank Spółdzielczy w Miedźnej
Urząd Gminy Miedźna ZAPRASZAJĄ NA SZKOLENIE które odbędzie się w dniu 22 marca o godzinie 10:00 w Urzędzie Gminy Miedźna
WIĘCEJ .........

czytaj dalej >>>

źródło strony: Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Pszczynie


* Dyżur pracownika PZDR w sprawie wypełniania wniosków o płatności bezpośrednie
sołectwo Grzawa wpis dodano: 2018.03.08     dodał: admin
sołectwo Grzawa

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Pszczynie informuje o dyżurach w Urzędzie Gminy Miedźna (sala konferencyjna) od 15 marca do 15 maja w każdy poniedziałek w godzinach 9.00-11.00, w pozostałe dni w siedzibie PZDR w Pszczynie ul. Bielska 44 (budynek ELWO).
więcej.......

czytaj dalej >>>

źródło strony: Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Pszczynie.


*Wstęp
sołectwo Grzawa wpis dodano: 2014.12.15     dodał: Admin
sołectwo Grzawa

Kółko rolnicze – dobrowolne społeczno-gospodarcze organizacje rolników, działające w celu zwiększenia i doskonalenia produkcji rolnej. Część z nich tworzyła Spółdzielnie Kółek Rolniczych (SKR), gospodarując gruntami lub oferując usługi w zakresie mechanizacji rolnictwa.

czytaj dalej >>>

źródło strony:


*Historia Kółek Rolniczych
sołectwo Grzawa wpis dodano: 2014.12.14     dodał: Admin
sołectwo Grzawa

Historia kółek rolniczych, organizacji powstałej z potrzeby polskich rolników, jest powiązana nie tylko z historią wsi i rolnictwa, ale także z historią narodu i państwa polskiego. Organizacja kółek rolniczych kierowała się i kieruje zasadą wierności obowiązkom wobec Ojczyzny i polskiej ziemi. Hasło Żywią i bronią przyświeca naszej działalności.

czytaj dalej >>>

źródło strony: http://kolkarolnicze.pl


* Zmieniły się przepisy dotyczące identyfikacji i rejestracji zwierząt
sołectwo Grzawa wpis dodano: 2016.10.21     dodał: admin
sołectwo Grzawa

Od 18 października 2016r. rolnicy posiadający zwierzęta gospodarskie muszą stosować się do nowych zasad. Zapoznaj się z najważniejszymi zmianami.

czytaj dalej >>>

źródło strony: Miedzna.pl


* Trwa nabór do projektu „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” dla rolników
sołectwo Grzawa wpis dodano: 2016.10.20     dodał: admin
sołectwo Grzawa

Ruszył nabór na „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, który będzie trwał do 28 października 2016r.

czytaj dalej >>>

źródło strony: Miedzna.pl


* Podziękowanie za zebrane plony
sołectwo Grzawa wpis dodano: 2016.09.16     dodał: admin
sołectwo Grzawa

Dożynki to jedno z najpiękniejszych świąt rolników, będące ukoronowaniem ich całorocznego trudu. Prastara uroczystość jest głęboko zakorzeniona w kulturze polskiej oraz kulturze polskiej wsi. Dziękczynienie za zebrane plony, radość z owoców ciężkiej pracy, szacunek dla tradycji i chleba tworzą istotę tej prastarej uroczystości.

czytaj dalej >>>

źródło strony: ParafiaGrzawa.pl


* Termin przyjmowania wniosków o powołanie na rzeczoznawcę w celu szacowania wartości zwierząt poddanych ubojowi z nakazu Inspekcji Weterynaryjnej
sołectwo Grzawa wpis dodano: 2016.09.22     dodał: admin
sołectwo Grzawa

W związku z pismem Powiatowego Lekarza Weterynarii w Pszczynie w sprawie powołania rzeczoznawców do szacowania zwierząt Wójt Gminy Miedźna uprzejmie informuje, że do piątku, 7 października 2016r. w Urzędzie Gminy Miedźna, [...]

czytaj dalej >>>

źródło strony: Grzawa.eu


* Upływa termin o dopłaty bezpośrednie
sołectwo Grzawa wpis dodano: 2016.04.21     dodał: admin
sołectwo Grzawa

16 maja 2016r. upływa termin składania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich za 2016 rok.

Aby otrzymać dopłaty bezpośrednie trzeba wypełnić wniosek wraz z załącznikami i złożyć go w Biurze Powiatowym Agencji Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa. Wniosek można złożyć osobiście lub przez upoważnioną osobę, wysłać rejestrowaną przesyłkę pocztową lub pocztą elektroniczną. Każdy rolnik, który ubiegał się o przyznanie płatności bezpośrednich w zeszłym roku otrzymał z Agencji wstępnie wypełniony tzw. wniosek spersonalizowany. Wniosek o przyznanie płatności bezpośrednich za 2016 rok można pobrać także na stronie internetowej ARiMR lub wypełnić e-wniosek.
Wcześniejsze złożenie wniosku pozwoli na szybszą jego ocenę oraz da możliwość na poprawienie ewentualnych błędów w terminie umożliwiającym przyznanie płatności bezpośrednich. Jeśli okaże się, że złożony wniosek jest niekompletny, kierownik Biura Powiatowego ARiMR, niezwłocznie po jego otrzymaniu, informuje rolnika o stwierdzonych brakach oraz o skutkach ich nieusunięcia w terminie do 10 czerwca 2016r. W przypadku, gdy rolnik nie usunie braków do 10 czerwca 2016r., wniosek o przyznanie płatności jest rozpatrywany w zakresie, w jakim został prawidłowo wypełniony. Kto złoży wniosek o przyznanie płatności obszarowych za 2016r. do 16 maja 2016r. może liczyć na otrzymanie ich w pełnej wysokości. Kto nie zdąży złożyć kompletnego wniosku w tym terminie, będzie miał jeszcze szanse zrobić to do 10 czerwca 2016r., ale wówczas za każdy roboczy dzień opóźnienia należne płatności będą pomniejszone o 1%.
W 2016r. na realizację płatności bezpośrednich zostanie przeznaczona kwota ok. 3,4 mld euro. Na jednym formularzu wniosku rolnicy mogą ubiegać się o przyznanie różnych form pomocy. Agencja przypomina, że rolnicy, którzy posiadają co najmniej 10 ha gruntów ornych muszą stosować dywersyfikację upraw, a rolnicy posiadają powyżej 15 hektarów gruntów ornych dodatkowo są zobowiązani utrzymywać w gospodarstwie obszary proekologiczne (EFA).
Więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej www.arimr.gov.pl

czytaj dalej >>>

źródło strony: Midzna.pl


* Dzień Seniora
sołectwo Grzawa wpis dodano: 2016.02.20     dodał: TM
sołectwo Grzawa

W czwartek, 18 lutego, odbył się organizowany co roku Dzień Seniora. Jego obchody rozpoczęły się w naszym kościele ofiarą Mszy świętej, podczas której ksiądz proboszcz udzielił wszystkim chorym sakramentu namaszczenia, a następnie każdemu błogosławieństwa lourdzkiego. Po Mszy świętej wszyscy uczestnicy uroczystości udali się do Domu Socjalnego na przyjęcie zorganizowane przez Koło Gospodyń Wiejskich oraz Kółko Rolnicze. Spotkanie uświetnił występ zespołu Folkowianie z Ośrodka Caritas MB Różańcowa w Grzawie prezentujący twórczość ludową. Wszystkim zaangażowanym w przygotowanie tego święta, a także naszym drogim seniorom i chorym serdecznie dziękujemy i życzymy dużo zdrowia i Bożego błogosławieństwa.

czytaj dalej >>>

źródło strony: Grzawa.eu


* Zaproszenie na szkolenie PROW 2014-2020
sołectwo Grzawa wpis dodano: 2016.02.12     dodał: admin
sołectwo Grzawa

Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie PZDR w Pszczynie, Urząd Gminy Miedźna oraz Bank Spółdzielczy w Miedźnej zapraszają na szkolenie PROW 2014-2020, które odbędzie się 19.02.2016r. (piątek) o godzinie 10.00 w Urzędzie Gminy Miedźna (sala konferencyjna).

czytaj dalej >>>

źródło strony: Miedzna.pl


* Dzień Seniora
sołectwo Grzawa wpis dodano: 2016.02.07     dodał: admin
sołectwo Grzawa

Koło Gospodyń Wiejskich wraz z Kółkiem Rolniczym serdecznie zapraszają wszystkich seniorów, chorych, rencistów i emerytów na tegoroczny Dzień Seniora w dniu 18 lutego, który rozpocznie się Mszą świętą o godzinie 11.00. Po Mszy świętej organizatorzy zapraszają na spotkanie przy wspólnym stole w Domu Socjalnym w Grzawie.

czytaj dalej >>>

źródło strony: Grzawa.eu


* Zaproszenie do udziału w bezpłatnym szkoleniu „Technologia uprawy zbóż konsumpcyjnych”
sołectwo Grzawa wpis dodano: 2016.02.03     dodał: admin
sołectwo Grzawa

Krajowa Federacja Producentów Zbóż zaprasza na bezpłatne szkolenie pt. „Technologia uprawy zbóż konsumpcyjnych”, które odbędzie się w dniu 16 lutego 2016r. (wtorek) w Starostwie Powiatowym w Pszczynie, ul. 3 Maja 10.

czytaj dalej >>>

źródło strony: Miedzna.pl


* Dopłaty do materiału siewnego
sołectwo Grzawa wpis dodano: 2016.01.21     dodał: admin
sołectwo Grzawa

Agencja Rynku Rolnego uprzejmie informuje, że w okresie od 15 stycznia do 25 czerwca 2016 r. można składać wnioski o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mającej charakter pomocy de minimis w rolnictwie.

czytaj dalej >>>

źródło strony: Agencja Rynku Rolnego


* Andrzjeki - było tak.....
sołectwo Grzawa wpis dodano: 2015.12.04     dodał: admin / autor: Meggy
sołectwo Grzawa

Jest taka jedna noc w roku, kiedy świat realny łączy się ze światem magii, czarów i wróżb... Według dawnych wierzeń, noc świętego Andrzeja miała moc magiczną, pozwalającą zerknąć przez ramię w przyszłość. Dzisiaj Andrzejki to przede wszystkim zabawa. Tak właśnie było 28.11.2015 w Domu Socjalnym w Grzawie................

czytaj dalej >>>

źródło strony: andrzejki.Grzawa.eu


* Ogłoszenie o przyjmowaniu wniosków rolników o oszacowanie strat powstałych w wyniku suszy
sołectwo Grzawa wpis dodano: 2015.08.28     dodał: admin
sołectwo Grzawa

Wójt Gminy Miedźna uprzejmie informuje, że uruchomiona została procedura dotycząca oszacowania zakresu i wysokości szkód w gospodarstwach rolnych.
Rolnicy, w gospodarstwach których wystąpiły szkody w uprawach w wyniku suszy mogą składać wnioski o oszacowanie szkód w kancelarii Urzędu Gminy Miedźna, ul. Wiejska 131, 43-227 Miedźna w godzinach pracy urzędu w terminie do dnia 11 września 2015r.

czytaj dalej >>>

źródło strony: Miedzna.pl


* Spotkanie dla młodych rolników
sołectwo Grzawa wpis dodano: 2015.08.01     dodał: admin
sołectwo Grzawa

Młodzi rolnicy będą mogli starać się o premię w wysokości 100 tys. zł na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Jak to zrobić? - wszystkie niezbędne informacje uzyskają na spotkaniu, które odbędzie się 6 sierpnia.
Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wnioski będzie można składać od 20 sierpnia do 2 września 2015 r.

czytaj dalej >>>

źródło strony: Powiat Pszczyński


*Pierwsza aplikacja dla doradców rolnych mrolnik.pl
sołectwo Grzawa wpis dodano: 2015.07.21     dodał: admin
sołectwo Grzawa

Wystartowała aplikacja mrolnik.pl z interaktywną platformą wspomagająca pracę doradców rolnych. Innowacyjny system w prosty sposób usprawnia współpracę doradców z rolnikami i pozwala zarządzać gospodarstwem jak dobrze prosperującym przedsiębiorstwem.

czytaj dalej >>>

źródło strony: LGD Ziemia Pszczyńska


*W Katowicach startuje kierunek ROLNICTWO
sołectwo Grzawa wpis dodano: 2015.05.2015     dodał: admin
sołectwo Grzawa

Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania im. gen. Jerzego Ziętka w Katowicach zaprasza zainteresowanych do podjęcia studiów na nowo powstałym kierunku Rolnictwo.

czytaj dalej >>>

źródło strony: STOWARZYSZENIE Lokalna Grupa Działania "Ziemia Pszczyńska


*Wybory członków do Rad Powiatowych Śląskiej Izby Rolniczej
sołectwo Grzawa wpis dodano: 2015.05.04     dodał: admin
sołectwo Grzawa

Śląska Izba Rolnicza informuje, że 31 maja 2015r. odbędą się wybory członków do Rad Powiatowych Śląskiej Izby Rolniczej.

czytaj dalej >>>

źródło strony: Miedzna.pl


* Zaproszenie do udziału w szkoleniu
sołectwo Grzawa wpis dodano: 2015.03.05     dodał: admin
sołectwo Grzawa

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Pszczynie, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Urząd Gminy Miedźna oraz Bank Spółdzielczy w Miedźnej zapraszają na szkolenie, które odbędzie się w dniu 16 marca /poniedziałek/ o godzinie 10.00 w Urzędzie Gminy Miedźna /sala konferencyjna/.

   

czytaj dalej >>>

źródło strony: Miedźna.pl


*Zebranie sprawozdawcze KR i KGW
sołectwo Grzawa wpis dodano: 2015.02.26     dodał: admin

sołectwo Grzawa

W dniu 26 lutego w Domu Socjalnym w Grzawie odbyło się zebranie sprawozdawcze Kółka Rolniczego oraz Koła Gospodyń Wiejskich.

czytaj dalej >>>

źródło strony: Grzawa.eu


*Szkolenie Produkcja zbóż konsumpcyjnych
sołectwo Grzawa wpis dodano: 2015.02.24     dodał: admin
sołectwo Grzawa

Krajowa Federacja Producentów Zbóż zaprasza na szkolenie.......

czytaj dalej >>>

źródło strony: Powiat Pszczyński


*Spotkanie informacyjno-promocyjne dotyczące naboru wniosków o płatności bezpośrednie w roku 2015
sołectwo Grzawa wpis dodano: 2015.02.24     dodał: admin
sołectwo Grzawa

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Biuro Powiatowe w Pszczynie oraz Starostwo Powiatowe w Pszczynie, Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Pszczynie zapraszają na spotkanie informacyjno-promocyjne dotyczące naboru wniosków o płatności bezpośrednie w roku 2015.........

czytaj dalej >>>

źródło strony: Powiat Pszczyński


*Dzień Seniora - 11 lutego 2015
sołectwo Grzawa wpis dodano: 2015.01.30     dodał: admin
sołectwo Grzawa

Zarządy Koła Gospodyń Wiejskich, Kółka Rolniczego wraz z księdzem proboszczem serdecznie zapraszają wszystkich seniorów t.j.rencistów,emerytów i chorych na tegoroczny Dzień Seniora,który odbędzie się 11 lutego b.r.

czytaj dalej >>>

źródło strony: ParafiaGrzawa.pl


Zarząd Kółka Rolniczego w Grzawie:


- Wacław Waranica - Prezes zarządu
- Maria Eryka Grygierzec - Członek zarządu
- Bogusław Franciszek Lorek - Wiceprezes zarządu
- Jerzy Błażej Śmieja - Członek organu nadzoru
- Lidia Jadwiga Włodarczyk - Członek organu nadzoru
- Róża Teresa Niesyto - Członek organu nadzoru
- Aleksy Ludwik Wojtala - Członek zarządu
- Maria Magdalena Mika - Członek zarządu
- Józef Piotr Pudełko - Członek zarządu
- Zygmunt Józef Szweda - Członek zarządu

więcej....

Zachowane dokumenty: