Og硂szenie

Dy縰r pracownika PZDR w sprawie wype硁iania wniosk體 o p砤tno渃i bezpo渞ednie
wpis dodano 08.03.2018, doda:Admin

Powiatowy Zesp蟪 Doradztwa Rolniczego w Pszczynie informuje o dy縰rach w Urz阣zie Gminy Mied焠a (sala konferencyjna) od 15 marca do 15 maja w ka縟y poniedzia砮k w godzinach 9.00-11.00, w pozosta砮 dni w siedzibie PZDR w Pszczynie ul. Bielska 44 (budynek ELWO).
Ze wzgl阣u na zmian formy wype硁ianych wniosk體 z papierowej na eWniosekPlus, aby usprawni prac nale縴 przygotowa dane do logowania:
sw骿 numeru identyfikacyjny (numer EP ARiMR),
8 ostatnich cyfr numeru rachunku bankowego (numer rachunku bankowego zgodny
z numerem w ewidencji producent體),
kwoty z ostatniego przelewu otrzymanego z ARiMR, zrealizowanego w roku kalendarzowym poprzedzaj筩ym rok z硂縠nia wniosku tj. w roku 2017 (w przypadku gdy rolnik w danym dniu otrzyma wi阠ej ni jeden przelew, nale縴 wprowadzi kwot
z najwi阫szego przelewu z dok砤dno渃i do groszy)
wniosek w wersji papierowej

Wnioski o dotacj do materia硊 siewnego od tego roku sk砤da si w biurze powiatowym ARiMR BP w Pszczynie ul. Szymanowskiego 10. Dane dzia砮k rolnych musz by to縮ame
z tymi zadeklarowanymi we wniosku o dop砤ty bezpo渞ednie. Do wniosku nale縴 do彻czy kopie decyzji o pomocy de minimis z lat 2016, 2017 oraz 2018.

Kontakt z doradc Iwona Wr骲el Olszak 32 210 33 28, 515 275 910Kontakt:

宭箂ki O渞odek Doradztwa Rolniczego w Cz阺tochowie
- Powiatowy Zesp蟪 Doradztwa Rolniczego w Pszczynie
ul. Bielska 44, 43-200 Pszczyna
telefon 32/2103328, e-mail: pzdr.pszczyna (at) odr.net.pl
Strona g丑wna