Jakość powietrza

  Sołectwo Grzawa
Współrzędne czujnika
49.958, 19.0563
- Wysokość n.p.m. = 243 m
- Stacja pracuje: dni


stężenia PM [µg/m3]

IJP
Jakość powietrza:
Średnia [dobowa] pyłu PM 10
69 ug/m3
69 % normy informowania
46 % normy alarmowania

Dane ze stacji pomiarowej
w Grzawie
Jakośc powietrza jest średnia. Zanieczyszczenia powietrza stanowią zagrożenie dla osób narażonych na ryzyko które mogą odczuwać skutki zdrowotne. Pozostałe osoby powinny ograniczyć spędzanie czasu na zewnątrz, zwłaszcza gdy doświadczą takich symptomów jak kaszel lub podrażnione gardło. Amatorska Stacja Pomiarowa w GrzawieJakość Powietrza w Gminie Miedźna:
     Indeks Jakości Powietrza = 6 / 10
Dostateczny
PM 2.5: 75 ug/m3 | PM 10: 90 ug/m3

Jakość powietrza jest średnia. Zanieczyszczenia powietrza stanowią zagrożenie dla osób narażonych na ryzyko które mogą odczuwać skutki zdrowotne. Pozostałe osoby powinny ograniczyć spędzanie czasu na zewnątrz
odczyt: 2019-10-15 09:06

Indeks obliczany na bazie aktualnie działających czujników w Gminie Miedźna zapisanych na stronie Grzawa.eu
więcej....
Aktualne odczyty - Gmina Miedźna

    

    

    
Czujniki nieaktywne

         


Mapa czujników
Wykres czujników
dane Pyłów zawieszonych podane ug/m3

Jakość Powietrza Pszczyna - Syngeos
Jakość Powietrza Pszczyna - AirlyWioski w internecie - strony internetowe wiosek - Grzawa
 
Wysuwany Like Box - www.blog.klocus.pl
facebook