Jakość Powietrza

Jakość powietrza - średnia wszystkich czujników ( 0.5 h)


Średni Indeks Jakości Powietrza: 1

Dobry

Jakość powietrza jest wciąż dobra. Zanieczyszczenia powietrza stanowią minimalne zagrożenie dla osób narażonych na ryzyko. Warunki bardzo dobre na aktywności na zewnątrz.
PM:
PM10: 21 ug/m3
PM2.5: 12 ug/m3
norma informowania PM10: 11 %
norma alarmowania PM10: 7 %

odczyt: 2019-03-19 05:32


Dane szczegółoweWioski w internecie - strony internetowe wiosek - Grzawa
 
Wysuwany Like Box - www.blog.klocus.pl
facebook