Urodzeni w Grzawie

Urodzeni w Grzawie
- Augustyn Wojciech (1845 - 1922)
- bp. Walenty Wojciech (1868 - 1940)
- Jan Kedzior (1880 - 1955)
- ks. Antoni Wojciech (1881 - 1930)
- ks. Franciszek Moroń (1886 - 1931)
- ks. dr Józef Dolina CR (1940 - 2011)


Związani z Grzawą

- Józef Cofała (1904 - 1976)

Spoczywają na cmentarzu w Grzawie
- Augustyn Wojciech (1845 - 1922)
- Józef Cofała (1904 - 1976)

Sołtysi Grzawy

Z początku XV wieku pochodzi pierwsza wzmianka o sołtysie Grzawy. W tym czasie sołtysi plasowai się w hierachii społecznej pomiędzy szlachtą, a bogatym chłopstwem. W roku 1467 książe Wacław II nadał przywilej dla sołtysa Jan w Grzawie.
Sołtysi w Grzawie do XVII wieku znani są tylko z imienia. Oto kilka z nich z różnych lat:

- 1467 r. - Jan . (sprzedaje "statek" Piotrowi K.)
- 1527 r. - Paweł (Freischolzerei - sołectwo )
- 1587 r. - Grzegorz ( sołtys w Grzawie)
- 1629 r. - Walek ( sołtys - Valeck scholtis )
- 1640, 1666, 1681 r. - Adam Wojciech
- 1705 r. - Walenty ur. 1670, zm. 1740 (schoilis, syn Walentego)
- 1705 - 1736 r. - Johann (sołtys)
- 1777 - 1787 r. - Grzegorz (zm. 1784, sołtys, spadkobierca Krzysztofa)
- 1819 r. - Jadwiga Wojciech (Freizcholz, wdowa po Grzegorzu, zm. 9.I.1823)
- 1845 r. - Tomasz Wojciech (urodz. 1813r., zn. 1898r., Freizcholz, notowany wolny sołtys )


- Józef Wojciech - do roku 1939
W czasie II wojny światowej rolę sołtysów pełnili tzw. stróże wsi:
- Konstanty Kotłowski
- Józef Oślak

Po II wojnie światowej:
- Teofil Mika (sołtys w latach 1946 - 1969)
- Maria Mika (sołtys w latach 1970 - 2013)
- Marcin Sosna (sołtys w latach 2014 - 2018)
- Barbara Maroszek (sołtys od 2018 - do nadal )
 
Wysuwany Like Box - www.blog.klocus.pl
facebook