ks. dr. Józef Dolina

ks. dr. Józef Dolina Ur. się 22.09.1940 r. w Grzawie. Święcenia kapłańskie otrzymał 19.03.1965 r. w Krakowie, w uroczystość Św. Józefa, Oblubieńca NMP.Całe życie kapłańskie O. Józefa skupiło się w domach zakonnych w Poznaniu i w Warszawie. W powyższych placówkach od 1965 r. sprawował funkcje m.in. jako wikariusz, katecheta, wspaniały duszpasterz akademicki, sekretarz i radny prowincjalny, rektor Niższego Seminarium Duchownego Księży Zmartwychwstańców w Poznaniu.W tym czasie ukończył studia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, które uwieńczył tytułem doktora Prawa Kanonicznego. Studia te promowały O. Józefa do pracy w Metropolitalnym Sądzie Biskupim w Warszawie jako obrońca węzła małżeńskiego i jako Sędzia. W międzyczasie, dzięki swojej wiedzy i doświadczeniu, został poproszony przez Biskupa nowopowstałej diecezji ełckiej do pracy w Sądzie Biskupim jako obrońca węzła małżeńskiego i jako wykładowca Prawa Kanonicznego w Wyższym Seminarium Duchownym w Ełku. Po trzech latach pracy został mianowany Oficjałem Sądu Biskupiego w Ełku. Funkcję tę pełnił przez 7 lat. Po zakończeniu kadencji Oficjała Sądu w Ełku dalej pracował jako Sędzia Sądu Metropolitalnego w Warszawie. Funkcję tę pełnił właściwie aż do samej śmierci. Zmarł 28 stycznia 2011 roku w Domu Zakonnym w Warszawie.

Streszczając życie O. Józefa można powiedzieć, że był człowiekiem, kapłanem, zakonnikiem odznaczającym się głęboką wiarą, pobożnością, dobrodusznością, niesamowitą życzliwością dla wszystkich ludzi. Jego pracowitość wzbudzała zawsze wielki podziw. Przy tym wszystkim był człowiekiem pełnym humoru, pogody ducha, entuzjazmu, niezwykle skromnym i pokornym.


źródło strony: http://www.parafiakazimierz.waw.pl/news.php?id=219
 
Wysuwany Like Box - www.blog.klocus.pl
facebook