Zebranie wiejskie - 24.09.2019

Dokumenty z zebrania:

  Zebranie wiejskie - 12.03.2019

  Dokumenty z zebrania:

  Zebranie wiejskie - 11.09.2018

  Dokumenty z zebrania:

  Zebranie wiejskie - 12.06.2018

  Dokumenty z zebrania:

  Zebranie wiejskie - 15.05.2018

  Dokumenty z zebrania:

  Zebranie wiejksie - 13.03.2018

  Składamy serdeczne podziękowania wszystkim mieskańcom oraz gościom, którzy uczestniczyli w zebraniu wiejskim, w dniu 13.03.2018. Dziękujemy za udział, owocne dyskusje i wnioski do realizacji. Rada Sołecka

  Dokumenty z zebrania:

  Zebranie wiejksie - 19.09.2017

  Dokumenty z zebrania:

  Odpowiedzi na wnioski:

  Zebranie wiejskie - 28.03.2017

  Składamy serdeczne podziękowania wszystkim mieskańcom oraz gościom, którzy uczestniczyli w zebraniu wiejskim, w dniu 28.03.2017.
  Dziękujemy za udział, owocne dyskusje i wnioski do realizacji.
  Rada Sołecka  Porządek zebrania sprawozdawczego mieszkańców sołectwa Grzawa 28.03.2017 r.
  1. Otwarcie zebrania, przywitanie mieszkańców i gości.
  2. Stwierdzenie prawomocności zebrania.
  3. Przedstawienie porządku obrad zebrania i jego przyjęcie
  4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania mieszkańców z dnia 29 września 2016 r.
  5. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza zebrania.
  6. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
  7. Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej sołectwa Grzawa.
  8. Sprawozdanie finansowo-rzeczowe Rady Sołeckiej sołectwa Grzawa za rok 2016 oraz przestawienie budżetu na rok 2017
  9. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej sołectwa Grzawa.
  10. Sprawozdanie z działalności Spółki Wodnej w Grzawie.
  11. Sprawozdanie finansowe Spółki Wodnej w Grzawie za rok 2016 oraz przedstawienie planu pracy i budżetu na rok 2017
  12. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Spółki Wodnej w Grzawie.
  13. Dyskusja nad złożonymi sprawozdaniami.
  14. Podjęcie uchwał w sprawie:
  - przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Sołeckiej w Grzawie za rok 2016
  - udzielenia absolutoriom sołtysowi sołectwa Grzawa za rok 2016
  - zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki Wodnej w Grzawie za rok 2016
  - udzielenia absolutorium Zarządowi Spółki Wodnej w Grzawie za rok 2016
  - uchwalenie składki członków Spółki Wodnej w Grzawie na rok 2017
  - zatwierdzenie budżetu i planu pracy na rok 2017 Spółki Wodnej
  15. Wolne wnioski.
  16. Zamknięcie zebrania.
  wpis dodano: 30.03.2017


  Dokumenty:  Zebranie wiejskie - 29.09.2016


  Porządek zebrania wiejskiego mieszkańców sołectwa Grzawa w dniu 29 września 2016 r.
  1. Otwarcie zebrania, przywitanie mieszkańców i gości.
  2. Stwierdzenie prawomocności zebrania.
  3. Przedstawienie porządku zebrania i jego przyjęcie.
  4. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza zebrania.
  5. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
  6. Przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania mieszkańców z dnia 15 marca 2016 r.
  7. Określenie zadań do wniosku o przyznanie środków z funduszu sołeckiego na rok
  budżetowy 2017 – Dyskusja
  8. Podjęcie uchwały w sprawie:
  - zmiany uchwały w sprawie funduszu sołeckiego na rok 2016
  - uchwalenia wniosku o przyznanie środków z funduszu sołeckiego na rok 2017
  9. Wolne wnioski.
  10. Zamknięcie zebrania.


  Dokumenty:  Zebranie wiejskie - 15.03.2016


  Porządek zebrania sprawozdawczego mieszkańców sołectwa Grzawa w dniu 15 marca 2016 r.
  1. Otwarcie zebrania, przywitanie mieszkańców i gości.
  2. Stwierdzenie prawomocności zebrania.
  3. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza zebrania.
  4. Wybór komisji Uchwał i Wniosków.
  5. Przedstawienie porządku obrad zebrania i jego przyjęcie.
  6. Przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania mieszkańców z dnia 22 września 2015r.
  7. Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej sołectwa Grzawa.
  8. Sprawozdanie finansowo-rzeczowe Rady Sołeckiej sołectwa Grzawa za rok 2015 oraz
  prz:i.tawienie budżetu na rok 2016
  9. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej sołectwa Grzawa.
  10. Sprawozdanie z działalności Spółki Wodnej w Grzawie.
  11. Sprawozdanie finansowe Spółki Wodnej w Grzawie za rok 2015 oraz przedstawienie planu pracy i budżetu na rok 2016
  12. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Spółki Wodnej w Grzawie.
  13. Dyskusja nad złożonymi sprawozdaniami.
  14. Podjęcie uchwał w sprawie: — przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Sołeckiej w Grzawie za rok 2015 — udzielenia absolutoriom sołtysowi sołectwa Grzawa za rok 2015 — przyjęcia sprawozdania z działalności Spółki Wodnej w Grzawie za rok 2015 — udzielenia absolutorium Zarządowi Spółki Wodnej w Grzawie — zatwierdzenie budżetu i planu pracy na rok 2016 Spółki Wodnej — uchwalenie składki członków Spółki Wodnej w Grzawie na rok 2016 — przyznania nagrody Zarządowi Spółki Wodnej w Grzawie
  15. Wybór Komisji Skrutacyjnej
  16. Przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Sołeckiej oraz podjęcie stosownej uchwały.
  17. Wolne wnioski,
  18. Zamknięcie zebrania.


  * Dokumenty

  - Porządek zebrania
  - Sprawozdanie z działalności Rady Sołeckiej Sołtysa
  - Uchawała nr 1/2016
  - Uchawała nr 2/2016
  - Uchawała nr 3/2016
  - Uchawała nr 4/2016
  - Wykonanie budżetu w roku 2015
  - Wnioski z zebrania
  - Protokół Komisji Rewizyjnej
  - Protokół z zebrania wiejskiego przeprowadzonego 15 marca 2016
  - Plan budżetu na rok 2016

  Galeria zdjęć

  Zebranie wiejskie - 22.09.2015

  *Dokumenty

  - Protokół zebrania
  - Lista wniosków (część protokołu)
  - Fundusz sołecki na rok 2016

  więcej.....

  Zebranie wiejskie - 12.03.2015

  * Dokumenty
  wpis dodano: 2015.03.21 autor: admin / opracowanie: Urszula Maryjosz

  - Pełna wersja
  - Protokoł z zebrania
  - Lista wniosków z zebrania


  źródło strony: Grzawa.eu


  Zebranie wiejskie - 23.09.2014

  *Informacja z zebrania wiejskiego
  wpis dodano: 2014.09.23 autor: admin

  W dniu 23.09.2014 odbyło się zebranie wiejskie gdzie głównym tematem był fundusz sołecki na rok 2015. Dla sołectwa Grzawa ustalono trzy zadania z realizacją na rok 2015.
  Zgłoszono również trzy wnioski bierzące.


  Na zebraniu został również omówiony projekt "Modernizacja źródeł ciepła w budownictwie jednorodzinnym na terenie gminy Miedźna"
  więcej na ten temat można uzyskać na stronie Gminy Miedźna


  źródło strony: Grzawa.eu


  Zebranie wiejskie - 21.01.2014

  29 stycznia 2014r.w Domu Socjalnym w Grzawie odbyło się zwołane przez Wójta Gminy Miedźna – zebranie wiejskie. Głównym tematem zebrania był wybór sołtysa oraz rady sołeckiej sołectwa Grzawa.
  więcej.....