Zebranie wiejskie - 28.03.2017

Składamy serdeczne podziękowania wszystkim mieskańcom oraz gościom, którzy uczestniczyli w zebraniu wiejskim, w dniu 28.03.2017.
Dziękujemy za udział, owocne dyskusje i wnioski do realizacji.
Rada SołeckaPorządek zebrania sprawozdawczego mieszkańców sołectwa Grzawa 28.03.2017 r.
1. Otwarcie zebrania, przywitanie mieszkańców i gości.
2. Stwierdzenie prawomocności zebrania.
3. Przedstawienie porządku obrad zebrania i jego przyjęcie
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania mieszkańców z dnia 29 września 2016 r.
5. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza zebrania.
6. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
7. Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej sołectwa Grzawa.
8. Sprawozdanie finansowo-rzeczowe Rady Sołeckiej sołectwa Grzawa za rok 2016 oraz przestawienie budżetu na rok 2017
9. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej sołectwa Grzawa.
10. Sprawozdanie z działalności Spółki Wodnej w Grzawie.
11. Sprawozdanie finansowe Spółki Wodnej w Grzawie za rok 2016 oraz przedstawienie planu pracy i budżetu na rok 2017
12. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Spółki Wodnej w Grzawie.
13. Dyskusja nad złożonymi sprawozdaniami.
14. Podjęcie uchwał w sprawie:
- przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Sołeckiej w Grzawie za rok 2016
- udzielenia absolutoriom sołtysowi sołectwa Grzawa za rok 2016
- zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki Wodnej w Grzawie za rok 2016
- udzielenia absolutorium Zarządowi Spółki Wodnej w Grzawie za rok 2016
- uchwalenie składki członków Spółki Wodnej w Grzawie na rok 2017
- zatwierdzenie budżetu i planu pracy na rok 2017 Spółki Wodnej
15. Wolne wnioski.
16. Zamknięcie zebrania.
wpis dodano: 30.03.2017


Dokumenty:  Zebranie wiejskie - 29.09.2016


  Porządek zebrania wiejskiego mieszkańców sołectwa Grzawa w dniu 29 września 2016 r.
  1. Otwarcie zebrania, przywitanie mieszkańców i gości.
  2. Stwierdzenie prawomocności zebrania.
  3. Przedstawienie porządku zebrania i jego przyjęcie.
  4. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza zebrania.
  5. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
  6. Przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania mieszkańców z dnia 15 marca 2016 r.
  7. Określenie zadań do wniosku o przyznanie środków z funduszu sołeckiego na rok
  budżetowy 2017 – Dyskusja
  8. Podjęcie uchwały w sprawie:
  - zmiany uchwały w sprawie funduszu sołeckiego na rok 2016
  - uchwalenia wniosku o przyznanie środków z funduszu sołeckiego na rok 2017
  9. Wolne wnioski.
  10. Zamknięcie zebrania.


  Dokumenty:   Zebranie wiejskie - 15.03.2016


   Porządek zebrania sprawozdawczego mieszkańców sołectwa Grzawa w dniu 15 marca 2016 r.
   1. Otwarcie zebrania, przywitanie mieszkańców i gości.
   2. Stwierdzenie prawomocności zebrania.
   3. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza zebrania.
   4. Wybór komisji Uchwał i Wniosków.
   5. Przedstawienie porządku obrad zebrania i jego przyjęcie.
   6. Przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania mieszkańców z dnia 22 września 2015r.
   7. Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej sołectwa Grzawa.
   8. Sprawozdanie finansowo-rzeczowe Rady Sołeckiej sołectwa Grzawa za rok 2015 oraz
   prz:i.tawienie budżetu na rok 2016
   9. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej sołectwa Grzawa.
   10. Sprawozdanie z działalności Spółki Wodnej w Grzawie.
   11. Sprawozdanie finansowe Spółki Wodnej w Grzawie za rok 2015 oraz przedstawienie planu pracy i budżetu na rok 2016
   12. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Spółki Wodnej w Grzawie.
   13. Dyskusja nad złożonymi sprawozdaniami.
   14. Podjęcie uchwał w sprawie: — przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Sołeckiej w Grzawie za rok 2015 — udzielenia absolutoriom sołtysowi sołectwa Grzawa za rok 2015 — przyjęcia sprawozdania z działalności Spółki Wodnej w Grzawie za rok 2015 — udzielenia absolutorium Zarządowi Spółki Wodnej w Grzawie — zatwierdzenie budżetu i planu pracy na rok 2016 Spółki Wodnej — uchwalenie składki członków Spółki Wodnej w Grzawie na rok 2016 — przyznania nagrody Zarządowi Spółki Wodnej w Grzawie
   15. Wybór Komisji Skrutacyjnej
   16. Przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Sołeckiej oraz podjęcie stosownej uchwały.
   17. Wolne wnioski,
   18. Zamknięcie zebrania.


   * Dokumenty

   - Porządek zebrania
   - Sprawozdanie z działalności Rady Sołeckiej Sołtysa
   - Uchawała nr 1/2016
   - Uchawała nr 2/2016
   - Uchawała nr 3/2016
   - Uchawała nr 4/2016
   - Wykonanie budżetu w roku 2015
   - Wnioski z zebrania
   - Protokół Komisji Rewizyjnej
   - Protokół z zebrania wiejskiego przeprowadzonego 15 marca 2016
   - Plan budżetu na rok 2016

   Galeria zdjęć

   Zebranie wiejskie - 22.09.2015

   *Dokumenty

   - Protokół zebrania
   - Lista wniosków (część protokołu)
   - Fundusz sołecki na rok 2016

   więcej.....

   Zebranie wiejskie - 12.03.2015

   * Dokumenty
   wpis dodano: 2015.03.21 autor: admin / opracowanie: Urszula Maryjosz

   - Pełna wersja
   - Protokoł z zebrania
   - Lista wniosków z zebrania


   źródło strony: Grzawa.eu


   Zebranie wiejskie - 23.09.2014

   *Informacja z zebrania wiejskiego
   wpis dodano: 2014.09.23 autor: admin

   W dniu 23.09.2014 odbyło się zebranie wiejskie gdzie głównym tematem był fundusz sołecki na rok 2015. Dla sołectwa Grzawa ustalono trzy zadania z realizacją na rok 2015.
   Zgłoszono również trzy wnioski bierzące.


   Na zebraniu został również omówiony projekt "Modernizacja źródeł ciepła w budownictwie jednorodzinnym na terenie gminy Miedźna"
   więcej na ten temat można uzyskać na stronie Gminy Miedźna


   źródło strony: Grzawa.eu


   Zebranie wiejskie - 21.01.2014

   29 stycznia 2014r.w Domu Socjalnym w Grzawie odbyło się zwołane przez Wójta Gminy Miedźna – zebranie wiejskie. Głównym tematem zebrania był wybór sołtysa oraz rady sołeckiej sołectwa Grzawa.
   więcej.....