Zebranie wiejskie - 16.03.2022

Dokumenty z zebrania:

  Zebranie wiejskie - 21.09.2021

  Dokumenty z zebrania:

   Zebranie wiejskie - 19.03.2021

   Dokumenty z zebrania:

    Zebranie wiejskie - 18.02.2020

    Dokumenty z zebrania:

    Zebranie wiejskie - 24.09.2019

    Dokumenty z zebrania:

    Zebranie wiejskie - 12.03.2019

    Dokumenty z zebrania:

    Zebranie wiejskie - 11.09.2018

    Dokumenty z zebrania:

    Zebranie wiejskie - 12.06.2018

    Dokumenty z zebrania:

    Zebranie wiejskie - 15.05.2018

    Dokumenty z zebrania:

    Zebranie wiejksie - 13.03.2018

    Sk砤damy serdeczne podzi阫owania wszystkim mieska馽om oraz go渃iom, kt髍zy uczestniczyli w zebraniu wiejskim, w dniu 13.03.2018. Dzi阫ujemy za udzia, owocne dyskusje i wnioski do realizacji. Rada So砮cka

    Dokumenty z zebrania:

    Zebranie wiejksie - 19.09.2017

    Dokumenty z zebrania:

    Odpowiedzi na wnioski:

    Zebranie wiejskie - 28.03.2017

    Sk砤damy serdeczne podzi阫owania wszystkim mieska馽om oraz go渃iom, kt髍zy uczestniczyli w zebraniu wiejskim, w dniu 28.03.2017.
    Dzi阫ujemy za udzia, owocne dyskusje i wnioski do realizacji.
    Rada So砮cka    Porz筪ek zebrania sprawozdawczego mieszka馽體 so砮ctwa Grzawa 28.03.2017 r.
    1. Otwarcie zebrania, przywitanie mieszka馽體 i go渃i.
    2. Stwierdzenie prawomocno渃i zebrania.
    3. Przedstawienie porz筪ku obrad zebrania i jego przyj阠ie
    4. Przyj阠ie protoko硊 z poprzedniego zebrania mieszka馽體 z dnia 29 wrze渘ia 2016 r.
    5. Wyb髍 Przewodnicz筩ego i Sekretarza zebrania.
    6. Wyb髍 Komisji Uchwa i Wniosk體.
    7. Sprawozdanie z dzia砤lno渃i So硉ysa i Rady So砮ckiej so砮ctwa Grzawa.
    8. Sprawozdanie finansowo-rzeczowe Rady So砮ckiej so砮ctwa Grzawa za rok 2016 oraz przestawienie bud縠tu na rok 2017
    9. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej so砮ctwa Grzawa.
    10. Sprawozdanie z dzia砤lno渃i Sp蟪ki Wodnej w Grzawie.
    11. Sprawozdanie finansowe Sp蟪ki Wodnej w Grzawie za rok 2016 oraz przedstawienie planu pracy i bud縠tu na rok 2017
    12. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Sp蟪ki Wodnej w Grzawie.
    13. Dyskusja nad z硂縪nymi sprawozdaniami.
    14. Podj阠ie uchwa w sprawie:
    - przyj阠ia sprawozdania z dzia砤lno渃i Rady So砮ckiej w Grzawie za rok 2016
    - udzielenia absolutoriom so硉ysowi so砮ctwa Grzawa za rok 2016
    - zatwierdzenia sprawozdania finansowego Sp蟪ki Wodnej w Grzawie za rok 2016
    - udzielenia absolutorium Zarz筪owi Sp蟪ki Wodnej w Grzawie za rok 2016
    - uchwalenie sk砤dki cz硂nk體 Sp蟪ki Wodnej w Grzawie na rok 2017
    - zatwierdzenie bud縠tu i planu pracy na rok 2017 Sp蟪ki Wodnej
    15. Wolne wnioski.
    16. Zamkni阠ie zebrania.
    wpis dodano: 30.03.2017


    Dokumenty:    Zebranie wiejskie - 29.09.2016


    Porz筪ek zebrania wiejskiego mieszka馽體 so砮ctwa Grzawa w dniu 29 wrze渘ia 2016 r.
    1. Otwarcie zebrania, przywitanie mieszka馽體 i go渃i.
    2. Stwierdzenie prawomocno渃i zebrania.
    3. Przedstawienie porz筪ku zebrania i jego przyj阠ie.
    4. Wyb髍 Przewodnicz筩ego i Sekretarza zebrania.
    5. Wyb髍 Komisji Uchwa i Wniosk體.
    6. Przyj阠ie protoko硊 z poprzedniego zebrania mieszka馽體 z dnia 15 marca 2016 r.
    7. Okre渓enie zada do wniosku o przyznanie 渞odk體 z funduszu so砮ckiego na rok
    bud縠towy 2017 Dyskusja
    8. Podj阠ie uchwa硑 w sprawie:
    - zmiany uchwa硑 w sprawie funduszu so砮ckiego na rok 2016
    - uchwalenia wniosku o przyznanie 渞odk體 z funduszu so砮ckiego na rok 2017
    9. Wolne wnioski.
    10. Zamkni阠ie zebrania.


    Dokumenty:    Zebranie wiejskie - 15.03.2016


    Porz筪ek zebrania sprawozdawczego mieszka馽體 so砮ctwa Grzawa w dniu 15 marca 2016 r.
    1. Otwarcie zebrania, przywitanie mieszka馽體 i go渃i.
    2. Stwierdzenie prawomocno渃i zebrania.
    3. Wyb髍 Przewodnicz筩ego i Sekretarza zebrania.
    4. Wyb髍 komisji Uchwa i Wniosk體.
    5. Przedstawienie porz筪ku obrad zebrania i jego przyj阠ie.
    6. Przyj阠ie protoko硊 z poprzedniego zebrania mieszka馽體 z dnia 22 wrze渘ia 2015r.
    7. Sprawozdanie z dzia砤lno渃i So硉ysa i Rady So砮ckiej so砮ctwa Grzawa.
    8. Sprawozdanie finansowo-rzeczowe Rady So砮ckiej so砮ctwa Grzawa za rok 2015 oraz
    prz:i.tawienie bud縠tu na rok 2016
    9. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej so砮ctwa Grzawa.
    10. Sprawozdanie z dzia砤lno渃i Sp蟪ki Wodnej w Grzawie.
    11. Sprawozdanie finansowe Sp蟪ki Wodnej w Grzawie za rok 2015 oraz przedstawienie planu pracy i bud縠tu na rok 2016
    12. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Sp蟪ki Wodnej w Grzawie.
    13. Dyskusja nad z硂縪nymi sprawozdaniami.
    14. Podj阠ie uchwa w sprawie: przyj阠ia sprawozdania z dzia砤lno渃i Rady So砮ckiej w Grzawie za rok 2015 udzielenia absolutoriom so硉ysowi so砮ctwa Grzawa za rok 2015 przyj阠ia sprawozdania z dzia砤lno渃i Sp蟪ki Wodnej w Grzawie za rok 2015 udzielenia absolutorium Zarz筪owi Sp蟪ki Wodnej w Grzawie zatwierdzenie bud縠tu i planu pracy na rok 2016 Sp蟪ki Wodnej uchwalenie sk砤dki cz硂nk體 Sp蟪ki Wodnej w Grzawie na rok 2016 przyznania nagrody Zarz筪owi Sp蟪ki Wodnej w Grzawie
    15. Wyb髍 Komisji Skrutacyjnej
    16. Przeprowadzenie wybor體 uzupe硁iaj筩ych do Rady So砮ckiej oraz podj阠ie stosownej uchwa硑.
    17. Wolne wnioski,
    18. Zamkni阠ie zebrania.


    * Dokumenty

    - Porz筪ek zebrania
    - Sprawozdanie z dzia砤lno渃i Rady So砮ckiej So硉ysa
    - Uchawa砤 nr 1/2016
    - Uchawa砤 nr 2/2016
    - Uchawa砤 nr 3/2016
    - Uchawa砤 nr 4/2016
    - Wykonanie bud縠tu w roku 2015
    - Wnioski z zebrania
    - Protok蟪 Komisji Rewizyjnej
    - Protok蟪 z zebrania wiejskiego przeprowadzonego 15 marca 2016
    - Plan bud縠tu na rok 2016

    Galeria zdj赕

    Zebranie wiejskie - 22.09.2015

    *Dokumenty

    - Protok蟪 zebrania
    - Lista wniosk體 (cz隃 protoko硊)
    - Fundusz so砮cki na rok 2016

    wi阠ej.....

    Zebranie wiejskie - 12.03.2015

    * Dokumenty
    wpis dodano: 2015.03.21 autor: admin / opracowanie: Urszula Maryjosz

    - Pe硁a wersja
    - Protoko z zebrania
    - Lista wniosk體 z zebrania


    焤骴硂 strony: Grzawa.eu


    Zebranie wiejskie - 23.09.2014

    *Informacja z zebrania wiejskiego
    wpis dodano: 2014.09.23 autor: admin

    W dniu 23.09.2014 odby硂 si zebranie wiejskie gdzie g丑wnym tematem by fundusz so砮cki na rok 2015. Dla so砮ctwa Grzawa ustalono trzy zadania z realizacj na rok 2015.
    Zg硂szono r體nie trzy wnioski bierz筩e.


    Na zebraniu zosta r體nie om體iony projekt "Modernizacja 焤骴e ciep砤 w budownictwie jednorodzinnym na terenie gminy Mied焠a"
    wi阠ej na ten temat mo縩a uzyska na stronie Gminy Mied焠a


    焤骴硂 strony: Grzawa.eu


    Zebranie wiejskie - 21.01.2014

    29 stycznia 2014r.w Domu Socjalnym w Grzawie odby硂 si zwo砤ne przez W骿ta Gminy Mied焠a zebranie wiejskie. G丑wnym tematem zebrania by wyb髍 so硉ysa oraz rady so砮ckiej so砮ctwa Grzawa.
    wi阠ej.....