Wywóz śmieci

Informacje dotyczące odbioru odpadów zielonych i gruzu
wpis dodano: 2018.04.16, admin

Informujemy, że na terenie gminy Miedźna obowiązuje bezpłatny odbiór gruzu i odpadów zielonych. Limit w obu przypadkach to 200 kg na nieruchomość danego odpadu w roku. W przypadku przekroczenia limitu odbiór ww. odpadów będzie odpłatny.

ODPADY ZIELONE – ODBIÓR

Odpady zielone – to odpady komunalne stanowiące części roślin z pielęgnacji m. in. Przydomowych terenów zielonych i ogrodów tj. liście, chwasty, trawa. Odpady zielone są odpadami ulegającymi biodegradacji, czyli rozkładowi tlenowemu lub beztlenowemu przy udziale mikroorganizmów.

Odpady zielone powinny być gromadzone w worku na śmieci o pojemności 120 l z oznaczeniem firmy odbierającej odpady oraz Urzędu Gminy. Worki na odpady można pobrać w Mobilnym PSZOK oraz w Urzędzie Gminy.

Odpady zielone są odbierane od mieszkańców raz w miesiącu spod posesji oraz w Mobilnym PSZOKu. Wykaz Mobilnych PSZOK-ów jest dostępny w zakładce gospodarka odpadami komunalnymi. Konieczność odbioru odpadów zielonych z nieruchomości należy zgłosić do Urzędu Gminy na 3 dni przed planowanym terminem wywozu.

GRUZ I ODPADY BUDOWLANE:

W celu zapewnienia sobie odbioru odpadów skontaktować się z Zakładem Usług Komunalnych. Numer telefonu: /33/ 842 03 99 lub z Urzędem Gminy.

Odpady remontowe, które są odbierane bezpłatnie:

gruz ceglany
gruz betonowy
płytki ceramiczne
płyty kartonowo gipsowe (BEZ PROFILI ALUMINIOWYCH)

Styropian jest odbierany przy segregacji.

Ondulina, styropian budowlany, papa i wełna mineralna odbierane są poza systemem. Klient może zgłosić do ZUK Sp. z o. o. zapotrzebowanie na usługę odbioru. Wycena indywidualna w zależności od ilości i rodzaju transportu.

źródło strony: Miedźna.pl
Nowe rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów
wpis dodano: 2017.06.26, admin

Informujemy, że w związku z nowym rozporządzeniem w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów, od 1 lipca 2017r. do zbieranych selektywnie frakcji dołączy obowiązkowa czwarta frakcja – odpady biodegradowalne.

Z uwagi na dozwolony okres przejściowy, na który zezwala ustawodawca, odpady w gminie Miedźna będą odbierane według starych zasad, aż do końca obowiązywania umowy z Zakładem Usług Komunalnych Sp. z o. o., tj. do końca marca 2018r.

Nowy sposób segregacji obowiązuje na terenie naszej gminy od 1 kwietnia 2018r.

źródło strony: Miedźna.pl


Aplikacja „Kiedy wywóz” odpadów komunalnych od 3 kwietnia dostępna na smartfonie
Od 3 kwietnia uruchomiona zostanie mobilna aplikacja na smartfony o nazwie „Kiedy wywóz”. Jest to darmowa aplikacja skierowana do mieszkańców gminy Miedźna, dzięki której każdy będzie miał możliwość sprawdzenia w dowolnym miejscu i czasie harmonogramu wywozu odpadów, jak również zgłoszenia lokalizacji dzikiego wysypiska.

„Kiedy wywóz” dedykowana jest dla smartfonów działających na systemach operacyjnych typu: Android, iOS oraz Windows 7 i Windows 8.

Każdy z systemów posiada właściwy dla siebie sklep (Google play, App Store, Windows Store), w którym z łatwością można odnaleźć daną aplikację oraz bezpłatnie ją ściągnąć i zainstalować.

Udostępnione w aplikacji harmonogramy wywozu odpadów z terenu gminy będą w przejrzystej formie przedstawiać terminy odbioru poszczególnych frakcji odpadów zarówno dla zabudowy jednorodzinnej jak i wielorodzinnej. Aby móc sprawdzić na smartfonie termin odbioru odpadów należy po zainstalowaniu skonfigurować aplikację, wprowadzając interesującą nas lokalizację np. miejsce zamieszkania.

Funkcja „śmieci niczyje” umożliwi zgłaszanie występowania dzikich wysypisk, w której będzie można określić miejsca zalegania odpadów i ich rodzaj.

W aplikacji mieszkańcy znajdą również treści o charakterze edukacyjnym, związane ze sposobem selektywnej zbiórki odpadów, a także w jaki sposób mogą się pozbyć najbardziej problematycznych odpadów, gdzie wyrzucić zużyte baterie oraz kiedy i jakie odpady mogą oddać przy okazji zbiórki wielkogabarytów.

Za pośrednictwem aplikacji będzie można również zgłaszać uwagi do harmonogramów odbioru odpadów lub opóźnienia w wywozach. Zgłoszenia będą kierowane bezpośrednio do tutejszego urzędu co pozwoli na poprawienie jakości usług związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.

Zachęcamy wszystkich mieszkańców do skorzystania z aplikacji.