Wnioski z zebra

Zebranie wiejskie 11.09.2018


Pobierz wniosek
Zebranie wiejskie 12.06.2018


Pobierz wniosek
Zebranie wiejskie 15.05.2018


Pobierz wnioski
Zebranie wiejskie 13.03.2018


Pobierz wnioski


Zebranie wiejskie 19.09.2017


Pobierz wnioski
Zebranie wiejskie 28.03.2017


Pobierz wnioskiZebranie wiejskie 29.09.2016


Wnioski z zebrania - pobierzZebranie wiejskie 15.03.20161. W彻czenie do sieci energetycznej lampy o渨ietleniowej na ul. Zielonk體ka
2. Naprawa nawierzchni asfaltowej placu ko渃ielnego.
3. Przed硊縠nie ul.Ksi昕ej celem utworzenia 渃ie縦i rowerowej Grzawa - G髍a
4. 宑ie縦a rowerowa G髍a - Grzawa - Mied焠a wzd硊 drogi wojew骴zkiej DW933
5. Wyst筽i do Zarz筪u Dr骻 Wojew骴zkich w sprawie remontu skrzy縪wania ul.Pszczy駍kiej i Wiejskiej.
6. Wyst筽i do Zarz筪u Dr骻 Wojew骴zkich w sprawie odnowienia oznakowania poziomego w obr阞ie skrzy縪wania ul.Pszczy駍kiej z ul.Wiejsk.
7. Wniosek do Rady Powiatu Pszczy駍kiego w sprawie naprawy nawierzchni asfaltowej ul.Wiejskiej.
8. Wniosek do Powiatowego Zarz筪u Dr骻 w Pszczynie w sprawie czyszczenia i koszenia rowu przy ul.Wiejskiej.
Zebranie wiejskie 22.09.20151. Punkt 渨ietlny przy ul. Granicznej i Pszczy駍kiej
2. Wyd硊縠nie podw骿nej linii ci筭砮j od stacji paliw do skrzy縪wania ul.Zielonk體ka z drog wojew骴zk nr 933
3. Przeniesienie znaku teren zabudowany od ulicy Polnej i Granicznej
4. Wyst筽i z wnioskiem do W骿ta Gminy o wystosowanie pisma do w砤渃icela poseji (p.Nachlik) o wyci阠ie drzewa
5. Remont cz箂tkowy ul.Ksi昕ej
6. Zmieni 渨iat砤 na pulsacyjne w godzinach 22:00-6:00 na skrzy縪waniu ul. Wiejskiej i Pszczy駍kiej
7. Monit do W骿ta Gminy z zapytaniem jaki jest stan zaanga縪wania w pozyskiwanie 渞odk體 na 渃ie縦 rowerowo-piesz na odcinku G髍a - Mied焠a (2km)
8. Zapytanie do W骿ta Gminy w sprawie stanu prawnego 渃ie縠k rowerowych w Gminie Mied焠a
9. Ponawiamy wniosek o zwolnienie z podatku w砤渃iceli grunt體 po硂縪nych na terenach zalewowych so砮ctwa Grzawa

sk砤d komisji wniosk體:
- Ga砮cki Jan
- Przewo焠ik Szymon
- Pude砶o Zbigniew


Zebranie wiejskie 12.03.2015


- wnioski z zebrania