Wnioski z zebrań

Zebranie wiejskie 12.06.2018


Pobierz wniosek
Zebranie wiejskie 15.05.2018


Pobierz wnioski
Zebranie wiejskie 13.03.2018


Pobierz wnioski


Zebranie wiejskie 19.09.2017


Pobierz wnioski
Zebranie wiejskie 28.03.2017


Pobierz wnioskiZebranie wiejskie 29.09.2016


Wnioski z zebrania - pobierzZebranie wiejskie 15.03.20161. Włączenie do sieci energetycznej lampy oświetleniowej na ul. Zielonkówka
2. Naprawa nawierzchni asfaltowej placu kościelnego.
3. Przedłużenie ul.Księżej celem utworzenia ścieżki rowerowej Grzawa - Góra
4. Ścieżka rowerowa Góra - Grzawa - Miedźna wzdłuż drogi wojewódzkiej DW933
5. Wystąpić do Zarządu Dróg Wojewódzkich w sprawie remontu skrzyżowania ul.Pszczyńskiej i Wiejskiej.
6. Wystąpić do Zarządu Dróg Wojewódzkich w sprawie odnowienia oznakowania poziomego w obrębie skrzyżowania ul.Pszczyńskiej z ul.Wiejską.
7. Wniosek do Rady Powiatu Pszczyńskiego w sprawie naprawy nawierzchni asfaltowej ul.Wiejskiej.
8. Wniosek do Powiatowego Zarządu Dróg w Pszczynie w sprawie czyszczenia i koszenia rowu przy ul.Wiejskiej.
Zebranie wiejskie 22.09.20151. Punkt świetlny przy ul. Granicznej i Pszczyńskiej
2. Wydłużenie podwójnej linii ciągłej od stacji paliw do skrzyżowania ul.Zielonkówka z drogą wojewódzką nr 933
3. Przeniesienie znaku teren zabudowany od ulicy Polnej i Granicznej
4. Wystąpić z wnioskiem do Wójta Gminy o wystosowanie pisma do właścicela poseji (p.Nachlik) o wycięcie drzewa
5. Remont cząstkowy ul.Księżej
6. Zmienić światła na pulsacyjne w godzinach 22:00-6:00 na skrzyżowaniu ul. Wiejskiej i Pszczyńskiej
7. Monit do Wójta Gminy z zapytaniem jaki jest stan zaangażowania w pozyskiwanie środków na ścieżkę rowerowo-pieszą na odcinku Góra - Miedźna (2km)
8. Zapytanie do Wójta Gminy w sprawie stanu prawnego ścieżek rowerowych w Gminie Miedźna
9. Ponawiamy wniosek o zwolnienie z podatku właściceli gruntów położonych na terenach zalewowych sołectwa Grzawa

skład komisji wniosków:
- Gałecki Jan
- Przewoźnik Szymon
- Pudełko Zbigniew


Zebranie wiejskie 12.03.2015


- wnioski z zebrania