Ochrona Danych Osobowych

Szanowni Państwo,

Rada Sołecka w Grzawie informuje, że wprowadza zmiany w zasadach przechowywania i przetwarzania danych osobowych.

W dniu 25 maja 2018 r. rozpoczyna obowiązywanie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO - Rozporządzenie o ochronie danych).

Informacje o przetwarzanych danych osobowych na stronie Grzawa.eu i bazie danych Rady Sołeckiej w Grzawie.

ADMINISTRATOREM Twoich danych osobowych jest Rada Sołecka w Grzawie z siedzibą w Grzawie, ul. Wiejska 24A (dalej Administrator).

Dane osobowe w rozumieniu RODO to dane umożliwiające identyfikację osób fizycznych:

Imię Nazwisko,
Adres zamieszkania,
nazwa firmy,
Telefon kontaktowy,
adres email,
login,
hasło.

Przetwarzanie Państwa danych jest realizowane przez Administratora i wynika z prowadzonej działalności statutowej. Państwa dane mogą być profilowane w celach marketingowych, czyli m.in.
historia odwiedzin strony http://Grzawa.eu, zapytań, preferencje. W każdej chwili mają Państwo prawo zrezygnować z przetwarzania danych na potrzeby działalności Rady Sołeckiej w Grzawie.

Podanie przez klienta danych jest dobrowolne.
Przetwarzamy je przez okres niezbędny do realizacji czynności wynikających ze świadczonych usług.
Państwa dane przechowujemy w sposób bezpieczny i mają do nich dostęp jedynie upoważnieni pracownicy. Dane będą przekazywane innym podmiotom wyłącznie w celach związanych z prowadzoną działalnością Rady Sołeckiej w Grzawie.

Mają Państwo prawo do wglądu, edycji, sprostowania, usunięcia, przeniesienia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych i przypisanych do nich danych profilowych. Dodatkowo przysługuje prawo do sprzeciwu i skargi do organu nadzorczego.

W przypadku, gdy nie akceptują Państwo powyższych zmian zasad prosimy o poinformowanie nas o tym w sposób opisany poniżej. Przesłanie rezygnacji będzie skutkowało usunięciem danych z naszej bazy.

We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem przez Administratora Państwa danych osobowych, mogą Państwo się kontaktować z nami w następujący sposób:
- za pośrednictwem poczty e-mail na adres iodo@grzawa.eu w temacie wpisując RODO
- za pośrednictwem poczty tradycyjnej na następujący adres:
Rada Sołecka w Grzawie, 43-227 Grzawa, ul.Wiejska 24A


Pozdrawiamy,
Rada Sołecka w Grzawie

---------------------------------------------------
 
Wysuwany Like Box - www.blog.klocus.pl
facebook