Powiatowy Urząd Pracy

Wsparcie dla osób z terenu gminy Miedźna
wpis dodano: 2017.06.30, admin

Powiatowy Urząd Pracy w Pszczynie pozyskał dodatkowe środki Funduszu Pracy z Rezerwy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na realizację programu aktywizacji zawodowej bezrobotnych zamieszkujących wsie z terenu gminy Miedźna. Pozyskane pieniądze to aż 85,2 tys. zł.

W ramach realizowanego programu przewidziano następujące formy wsparcia:

- zajęcia z zakresu aktywnego poszukiwania pracy „Szukam pracy" dla 15 osób bezrobotnych,
- konsultacje z doradcą zawodowym dla 15 osób bezrobotnych,
- staże dla pięciu osób bezrobotnych,
- szkolenia zawodowe dla pięciu osób bezrobotnych,
- prace interwencyjne na pięciu osób bezrobotnych.

Osoby bezrobotne z terenu gminy Miedźna zainteresowane uczestnictwem w programie prosimy o kontakt z doradcą klienta:
telefonicznie: tel. 32 210 27 57, 32 210 27 56, lub
osobiście: pokój nr 22 (II piętro) - siedziba Powiatowego Urzędu Pracy w Pszczynie, ul. Dworcowa 23.

(źródło: PUP)
Strona Grzawa.eu nie ponosi odpowiedzialności za treść poniższej strony. Treść poniższej strony znajduje się tutajWioski w internecie - strony internetowe wiosek - Grzawa
 
Wysuwany Like Box - www.blog.klocus.pl
facebook