Sołectwo Grzawa | Oficjalna strona sołectwa

Podatki w roku 2016

Nowe zasady w podatkach

Od 1 stycznia 2016 roku w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych, w ustawie o podatku rolnym oraz w ustawie o podatku leśnym wprowadzono liczne zmiany, które polegają między innymi na tym, że:

nie będą wydawane i doręczane decyzje ustalające dotyczące podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego, jeżeli wysokość zobowiązania podatkowego na dany rok nie przekroczy kwoty 6,49 zł – w takim przypadku podatek nie będzie pobierany,
jeżeli kwota podatku w decyzji nie przekracza 100 zł, to podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty, jeżeli kwota podatku przekracza 100 zł, podatek będzie płatny jak dotychczas w czterech ratach tj. w terminach do 15 marca, do 15 maja, do 15 września i do 15 listopada.

Więcej informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy Miedźna w referacie finansowym, pokój nr 1 lub pod numerem telefonu /32/ 211 62 18.

źródło strony: Miedzna.pl

Komentarze:

Dodaj komentarz:

Twój Nick:

Twój Komentarz:


Poleć naszą stronęWioski w internecie - strony internetowe wiosek - Grzawa
 
Wysuwany Like Box - www.blog.klocus.pl
facebook