Pisma i odpowiedzi

Wiadomo渃i Grzawa
* Pismo w/s czyszczenia rowu
data wpis: 2018-09-21 , doda: admin - admin (at) grzawa.eu 2018-12-31

 so砮ctwo Grzawa, grzawa, rada so砮cka, indeks jako渃i powietrza, amatorska stacja pomiarowa, looko2, bank sp蟪dzielczy w mied焠ej W dniu 20 wrze渘ia br. do GZGK w G髍ze wp硑n瓿o pismo w/s wyczyszczenia odcinak rowu do kt髍ego awaryjnie odprowadzane by硑 渃ieki. R體 znajduje si przy drodze powiatowej i nie widnieje w ewidencji sp蟪ki wodnej.


wi阠ej.........


* Odpowied PZD w/s remontu ul.Wiejskiej w Grzawie.
data wpis: 2018-09-13 , doda: admin - admin (at) grzawa.eu 2018-11-06

 so砮ctwo Grzawa, grzawa, rada so砮cka, indeks jako渃i powietrza, amatorska stacja pomiarowa, looko2, bank sp蟪dzielczy w mied焠ej Poni縠j zamieszczamy odpowied Powiatowego Zarz筪u Dr骻 na pismo wystosowane przez so硉ysa w/s remontu ul.Wiejskiej w Grzawie.


wi阠ej.........


* Pismo do PZD
data wpis: 2018-08-06 , doda: admin - admin (at) grzawa.eu 2018-12-31

 so砮ctwo Grzawa, grzawa, rada so砮cka, indeks jako渃i powietrza, amatorska stacja pomiarowa, looko2, bank sp蟪dzielczy w mied焠ej W 渓ad za wnioskiem z zebrania zosta硂 wystosowane pismo do PZD oraz Starostwa Powiatowego w Pszczynie.
wi阠ej.........


* Odpowied Wody Polskie
data wpis: 2018-06-22 , doda: admin - admin (at) grzawa.eu 2018-07-07

 so砮ctwo Grzawa, grzawa, rada so砮cka, indeks jako渃i powietrza, amatorska stacja pomiarowa, looko2, bank sp蟪dzielczy w mied焠ej W odpowiedzi na zapytanie otrzymali渕y odpowied w sprawie 渘i阾ych ryb od PGW Wody Polskie. Poni縠j przedstawiamy jego tre滄.
wi阠ej.........


* Odpowied W骿ta Gminy Mied焠a
data wpis: 2018-05-28 , doda: admin - admin (at) grzawa.eu 2018-12-31

 so砮ctwo Grzawa, grzawa, rada so砮cka, indeks jako渃i powietrza, amatorska stacja pomiarowa, looko2, bank sp蟪dzielczy w mied焠ej Otrzymali渕y pismo z odpowiedzi W骿ta Gminy Mied焠a.
wi阠ej.........


* Pismo do GZGK w/s czyszczenia rowu
data wpis: 2018-04-10 , doda: admin - admin (at) grzawa.eu 2018-10-18

 so砮ctwo Grzawa, grzawa, rada so砮cka, indeks jako渃i powietrza, amatorska stacja pomiarowa, looko2, bank sp蟪dzielczy w mied焠ej W 渓ad za wnioskiem z zebrania zosta硂 wystosowane pismo do PZD oraz Starostwa Powiatowego w Pszczynie. Zamieszamy odpowiedz z PZD.
wi阠ej.........


* Odpowied WZD w/s remontu skrzy縪wania ul.Pszczy駍kiej z ul. Wiejsk
data wpis: 2017-11-07 , doda: admin - admin (at) grzawa.eu 2018-11-06

  Otrzymali渕y pismo z odpowiedzi n/t remontu skrzy縪wania ul.Wiejskiej z Pszczy駍k.wi阠ej.........


* PZD: nie ma szans na remont nawierzchni ul. Wiejskiej w Grzawie
data wpis: 2017-11-07 , doda: admin - admin (at) grzawa.eu 2018-03-26

  W 渓ad za wnioskiem z Zebrania Wiejskiego, kt髍e odby硂 si w dniu 19 wrze渘ia 2017 wystosowali渕y pisma do Powiatowego Zarz筪u Dr骻 w Pszczynie z zapytaniem o remont ul.Wiejskiej w Grzawie. W砤渘ie otrzymali渕y pismo z odpowiedzi 縠, w najbli縮zym czasie nie jest przewidywany remont tej縠 drogi, jak r體nie nie jest podany 縜den przybli縪ny termin remontu.
wi阠ej.........