Sołectwo Grzawa | Oficjalna strona sołectwa

Aktualności

Temat: Zmiany cen wody i odprowadzenia ścieków.
wpis dodano: 2021-05-03, admin, żródło strony: Miedzna.pl

Szanowni Mieszkańcy Gminy Miedźna

Od 2018 roku zmieniły się przepisy prawne i zasady ustalania cen wody i zgodnie z Ustawą z 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 2028; dalej: u.z.z.w.) oraz Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z 27 lutego 2018 r. w sprawie określenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryfy oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz.U. z 2018 r. poz. 472; dalej: rozporządzenie taryfowe) Rada Gminy i Wójt nie mają już wpływu na cennik wody.

Przed 2018 r. cennik wody opiniował Wójt, a Rada Gminy podejmowała co do tego stosowne uchwały. Po zmianach prawnych władze gminy zostały pozbawione tych kompetencji. W chwili obecnej, zgodnie z obowiązującymi przepisami w całym kraju cena wody ustalana jest przez Państwowe Gospodarstwo Wodne „Wody Polskie”.

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. prowadząc gospodarkę wodno – ściekową nie jest nastawiona na zysk. W związku z powyższym GZGK Sp. z o. o. mając na uwadze dobro mieszkańców zawnioskował do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o taryfę uwzględniającą możliwie najniższą marżę.

Zgodnie z decyzją nr GL.RZT.70.10.2021 Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskiej, Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach z dnia 6 kwietnia 2021 r. na terenie Gminy Miedźna obowiązywać będzie poniżej przedstawiona taryfa.

wróć............

Komentarze:

Dodaj komentarz:

Twój Nick:

Twój Komentarz:


Ostatnio dodane:

Wiadomości Grzawa
* Dożynki Gminne Miedzna 2021
data wpis: 2021-07-30 , dodał: admin - admin (at) grzawa.eu
* III Konkurs Koron Dożynkowych.
data wpis: 2021-07-30 , dodał: admin - admin (at) grzawa.eu
* Spis Powszechny jest obowiązkowy.
data wpis: 2021-07-27 , dodał: admin - admin (at) grzawa.eu
* „Co sadzić, by nie przesadzić?”- akcja Tauron Dystrybucja S.A.
data wpis: 2021-07-22 , dodał: admin - admin (at) grzawa.eu
* Perły architektury drewnianej w naszej gminie.
data wpis: 2021-07-05 , dodał: admin - admin (at) grzawa.eu

Poleć naszą stronęWioski w internecie - strony internetowe wiosek - Grzawa
 
Wysuwany Like Box - www.blog.klocus.pl
facebook