Aktualności

Temat: Zaproszenie na XIX Sesję Rady Gminy Miedźna
wpis dodano: 2020-03-06, admin, żródło strony: Miedzna.pl

Przewodniczący Rady Gminy Miedźna zaprasza na obrady XIX sesji Rady Gminy Miedźna, które odbędą się dnia 9 marca 2020 r. o godz. 16:00 w sali konferencyjnej w budynku administracyjnym Urzędu Gminy Miedźna.
Tematem obrad sesji będzie:
„Podejmowanie uchwał”.
Planowany porządek obrad XIX sesji Rady Gminy w dniu 09.03.2020 r.
1. Otwarcie XIX sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Ustalenie porządku obrad XIX sesji.
3. Przyjęcie protokołu z sesji XVIII z dnia 25 lutego 2020 r.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Omówienie i podjęcie uchwał:
Projekt A/19 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu jej składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej;
Projekt B/19 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Miedźna;
Projekt C/19 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Miedźna i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
Projekt D/19 w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobie ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi;
Projekt E/19 w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach skargi Prokuratora Rejonowego w Pszczynie wraz z odpowiedzią na skargę;
Projekt F/19 w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej na terenie sołectwa Miedźna.
6. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych.
7. Informacja Wójta Gminy z prowadzonych prac oraz realizacji zadań inwestycyjnych w Gminie Miedźna.
8. Wolne wnioski i zapytania.
9. Zamknięcie obrad XIX sesji Rady Gminy.

wróć............

Komentarze:

Dodaj komentarz:

Twój Nick:

Twój Komentarz:


Ostatnio dodane:

Wiadomości Grzawa
* Darmowa pomoc prawna na telefon
data wpis: 2020-04-01 , dodał: admin - admin (at) grzawa.eu
* Kolejne restrykcje związane z koronawirusem w Polsce
data wpis: 2020-03-31 , dodał: admin - admin (at) grzawa.eu
* ZOSTAŃ W DOMU !!!
data wpis: 2020-03-24 , dodał: admin - admin (at) grzawa.eu
* Co oznacza wprowadzenie stanu epidemii ?
data wpis: 2020-03-21 , dodał: admin - admin (at) grzawa.eu
* W Polsce wprowadzono stan epidemii.
data wpis: 2020-03-20 , dodał: admin - admin (at) grzawa.eu

Poleć naszą stronęWioski w internecie - strony internetowe wiosek - Grzawa
 
Wysuwany Like Box - www.blog.klocus.pl
facebook
Żywy karp


z własnej hodowli
Grzawa
tel.