Sołectwo Grzawa | Oficjalna strona sołectwa

Aktualności

Temat: Sprawozdanie z zebrania wiejskiego w Grzawie - 24.09.2019
wpis dodano: 2019-09-26, admin, żródło strony: Grzawa.eu

Grzawa, 24.09.2019
PROTOKÓŁ
z Zebrania Wiejskiego mieszkańców Sołectwa Grzawa
przeprowadzonego w dniu 24.09.2019

Porządek zebrania:
1. Otwarcie zebrania, przywitanie mieszkańców i gości.
2. Stwierdzenie prawomocności zebrania.
3. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza zebrania.
4. Wybór komisji uchwał i wniosków.
5. Przedstawienie porządku obrad zebrania i jego przyjęcie.
6. Przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania mieszkańców z dnia 12.03.2019 r.
7. Dyskusja.
8. Podjęcie uchwał w sprawie
- zmiany przeznaczenia środków Funduszu Sołeckiego na rok 2019
- uchwalenia wniosku o przyznanie środków z funduszu sołeckiego na 2020 r.
9. Wolne wnioski.
10. Zamknięcie zebrania.

Ad. 1
W pierwszym terminie zebrania nie uzyskano quorum mieszkańców sołectwa Grzawa, wobec czego Sołtys zarządziła drugi termin Zebrania Wiejskiego – zgodnie ze statutem sołectwa – po upływie 15 minut. Po tym czasie zebranie zostało otwarte przez sołtys – p. Barbarę Maroszek, która przywitała mieszkańców obecnych na zebraniu oraz wójta p.  Jana Słoninkę oraz Martę Kubik – inspektor UG Miedźna z Biura Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości.

Ad. 2
W związku z drugim terminem, stwierdzono prawomocność obrad.
Ad. 3
Przewodniczącym zebrania został p. Adam Wojtala.
Na sekretarza zebrania wybrano p. Zbigniew Pudełko.
Ad 4.
W Komisji Uchwał Wniosków zasiedli: p. Izabela Moroń, p. Anna Kempka oraz p. Eleonora Morkisz.
Ad. 5
Sołtys p. Barbara Maroszek przedstawiła porządek zebrania, który został jednogłośnie przyjęty.
Ad. 6
Protokół z poprzedniego zebrania tj. z dnia 12.03.2019 r. przyjęto jednogłośnie bez odczytywania.
Ad. 7
Przedstawiono następujące propozycje zadań realizowanych z Funduszu Sołeckiego w roku 2020:
- Dofinansowanie Dożynek Sołeckich – 5.000 zł
- Zakup projektora multimedialnego i ekranu na potrzeby sołectwa – 5.000 zł
- Zakup sprzętu gastronomicznego – warniki i termosy na potrzeby sołectwa – 1.000 zł
- Dofinansowanie remontu budynku komunalnego przy boisku w Miedźnej – 5.000 zł
- Doposażenie placu zabaw i terenów sołeckich – 13.716,30 zł
Pani Joanna Reizner-Śleziak zabrała głos ws czyszczenia rowu wzdłuż jej posesji przy drodze powiatowej.
Wójt przedstawił plany remontu ul. Wiejskiej w 2020 roku, poinformował o staraniach w ZDW w Katowicach w sprawie powstania ścieżki rowerowej wzdłuż DW 933 od granicy z Gminą Pszczyna do skrzyżowania przy budynku UG Miedźna. Przypomniał również o trwającej do 30 września br. akcji: „Chcesz oddawać popiół? Zgłoś zapotrzebowanie na pojemnik!” koordynowanej przez Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska UG Miedźna.
Marta Kubik przedstawiła procedury jakie będą przeprowadzanie w związku z sporządzaniem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Rozpoczęcie prac planowane jest w przyszłym roku.

Ad. 8
Jednogłośnie przyjęto uchwałę ws. zmiany przeznaczenia środków Funduszu Sołeckiego na rok 2019.
Jednogłośnie przyjęto uchwałę ws. przyznania środków z Funduszu Sołeckiego na rok 2020 w kwocie 29.713,30 zł
Ad. 9
W wolnych wnioskach P. Renata Pisarek zwróciła się do Wójta o zakup klimatyzatora do Domu Socjalnego do pomieszczenia kuchennego – tzw. „mała salka”.
Przedstawiono propozycję zmiany przeznaczenia środków z Funduszu Sołeckiego w roku 2019 w następujący sposób: Zadanie pod nazwą: Zakup 3 tablic z mapą sołectwa Grzawa
w kwocie 7.500 zł będzie kosztowało 6.000 zł, z pozostałych środków zaproponowano zakup gadżetów promocyjnych sołectwa lub bożonarodzeniowych ozdób świątecznych. Mieszkańcy zadecydowali o zakupie ozdób świątecznych.

Ad. 10
Przewodniczący zamknął zebranie. Sołtys p. Barbara Maroszek podziękowała za obecność mieszkańcom sołectwa oraz obecnym na nim gościom.

wróć............

Komentarze:

Dodaj komentarz:

Twój Nick:

Twój Komentarz:


Ostatnio dodane:

Wiadomości Grzawa
* Masz profil zaufany ? to załóż konto w elektronicznym urzędzie eURZĄD i korzystaj z ułatwień
data wpis: 2021-12-13 , dodał: admin - admin (at) grzawa.eu

Poleć naszą stronęWioski w internecie - strony internetowe wiosek - Grzawa
 
Wysuwany Like Box - www.blog.klocus.pl
facebook