Aktualności

Temat: Wyniki rozstrzygnięcia konkursu – Odnawialne źródła energii – fotowoltaika
wpis dodano: 2019-05-27, admin, żródło strony: Miedzna.pl

Wójt Gminy Miedźna informuje, że Zarząd Województwa Śląskiego z siedzibą w Katowicach, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, jako Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 ogłosił wyniki rozstrzygnięcia konkursu nr RPSL.04.01.03-IZ.01-24-199/17 w ramach Osi Priorytetowej IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 4.1 Odnawialne źródła energii, Poddziałanie 4.1.3 Odnawialne źródła energii – konkurs.

Gmina Miedźna, w ramach ww. konkursu składała wniosek o dofinansowanie projektu pn. Poprawa efektywności energetycznej poprzez zakup i montaż ogniw fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych w Gminie Miedźna. Przedmiotem wniosku było zaprojektowanie, roboty budowlane i instalacyjne mikroinstalacji fotowoltaicznych na 500 budynkach na terenie Gminy Miedźna.

W ramach ww. projektu zostały dofinansowane jedynie 4 wnioski, natomiast 103 wnioski o dofinansowanie znajdują się na liście rezerwowej, w tym wniosek złożony przez Gminę Miedźna.

W związku z powyższym Gmina Miedźna nie będzie realizowała zadania.

Więcej informacji można znaleźć na stronie:
https://rpo.slaskie.pl/czytaj/wyniki_naboru_z_poddzialania_4_1_3__odnawialne_zrodla_energii

wróć............

Komentarze:

Dodaj komentarz:

Twój Nick:

Twój Komentarz:


Ostatnio dodane:

Wiadomości Grzawa
* Komunikat Wójta Gminy Miedźna na dzień 04.05.2020 r.
data wpis: 2020-05-04 , dodał: admin - admin (at) grzawa.eu
* Informacja o stawkach opłaty za gospodarowanie odpadami.
data wpis: 2020-04-06 , dodał: admin - admin (at) grzawa.eu
* Awarię urządzenia melioracyjnego można zgłosić za pomocą naszej strony Grzawa.eu
data wpis: 2020-02-21 , dodał: admin - admin (at) grzawa.eu
* Składka członkowska w roku 2020 - Spółka Wodna
data wpis: 2020-02-19 , dodał: admin - admin (at) grzawa.eu
* Zakupiono projektor multimedialny i ekran
data wpis: 2020-02-07 , dodał: admin - admin (at) grzawa.eu

Poleć naszą stronęWioski w internecie - strony internetowe wiosek - Grzawa
 
Wysuwany Like Box - www.blog.klocus.pl
facebook