Aktualności

Temat: Ogłoszenie List wniosków zakwalifikowanych, rezerwowych oraz wykluczonych oraz możliwości składania wniosków w ramach dodatkowego naboru wniosków na wymianę źródeł ciepła w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Miedźna
wpis dodano: 2019-05-13, admin, żródło strony: Miedzna.pl

W załączeniu Wójt Gminy Miedźna publikuje Listy wniosków zakwalifikowanych, rezerwowych oraz wykluczonych, które zostały złożone w dniach 25 – 26 kwietnia 2019 roku w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Miedźna.

Jednocześnie Wójt Gminy Miedźna informuje, że istnieje możliwość złożenia wniosku o udzielenie dofinansowania na wymianę niskosprawnych kotłów węglowych na kotły gazowe z uwagi na niewyczerpanie limitów – pozostało 13 wolnych miejsc. Kompletne wnioski należy składać w Referacie Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w Urzędzie Gminy Miedźna do dnia 17.05.2019 r. do godziny 14.00.

http://www.miedzna.pl/2019/04/12/ogloszenie-o-terminie-oraz-miejscu-naboru-wnioskow-na-wymiane-zrodel-ciepla-w-ramach-programu-ograniczenia-niskiej-emisji-dla-gminy-miedzna/

Do dodatkowego naboru zastosowania mają uregulowania takie same jak do naboru podstawowego.Wytyczne dla osób z Listy wnioskodawców

Jeżeli przy Państwa numerze wniosku znajduje się wpis „Wypis z kartoteki budynku dla budynku mieszkalnego” należy w terminie do dnia 27 maja 2019 roku uzyskać w Starostwie Powiatowym w Pszczynie (Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami) Wypis z kartoteki budynku dla budynku mieszkalnego i dostarczyć do Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska pod rygorem uznania, że nieuzupełnienie wniosku o ten dokumentu podlega on odrzuceniu,
W czerwcu kontaktować się będzie z Państwem Operator celem podjęcia dalszych czynności,
Podpisywanie umów dotacyjnych oraz realizacja zostanie rozpoczęta po podpisaniu umowy pomiędzy Gminą a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach,
W przypadku osób, które złożyły wniosek zarówno na instalację kotła węglowego jak i kotła gazowego oraz zostały ujęte na listach wnioskodawców proszę o ostateczną deklarację w zakresie instalowanego kotła do 31 maja 2019 roku, pod rygorem odrzucenia wniosku.

Wytyczne dla osób z Listy rezerwowej

Państwa wniosek będzie realizowany w przypadku rezygnacji bądź wykluczenia osób z Listy wnioskodawców, zgodnie z kolejnością,
Jeżeli przy Państwa numerze wniosku znajduje się wpis „Wypis z kartoteki budynku dla budynku mieszkalnego” należy w terminie 14 dni od dnia uzyskania informacji o wpisaniu na Listę wnioskodawców uzyskać w Starostwie Powiatowym w Pszczynie (Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami) Wypis z kartoteki budynku dla budynku mieszkalnego i dostarczyć do Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska pod rygorem uznania, że nieuzupełnienie wniosku o ten dokumentu podlega on odrzuceniu.

Wytyczne dla osób wykluczonych

Przy Państwa numerze wniosku znajduje się powód odrzucenia wniosku,
„Zaległość” nie wyklucza możliwości ponownego złożenia wniosku w ramach dodatkowego naboru, ale tylko i wyłącznie na instalację kotła gazowego (wówczas należy uregulować zaległości względem Gminy z dniem złożenia wniosku).LISTY:

węgiel na gaz
węgiel na węgiel
gaz na gaz

wróć............

Komentarze:

Dodaj komentarz:

Twój Nick:

Twój Komentarz:


Ostatnio dodane:

Wiadomości Grzawa
* Komunikat Wójta Gminy Miedźna na dzień 04.05.2020 r.
data wpis: 2020-05-04 , dodał: admin - admin (at) grzawa.eu
* Informacja o stawkach opłaty za gospodarowanie odpadami.
data wpis: 2020-04-06 , dodał: admin - admin (at) grzawa.eu
* Awarię urządzenia melioracyjnego można zgłosić za pomocą naszej strony Grzawa.eu
data wpis: 2020-02-21 , dodał: admin - admin (at) grzawa.eu
* Składka członkowska w roku 2020 - Spółka Wodna
data wpis: 2020-02-19 , dodał: admin - admin (at) grzawa.eu
* Zakupiono projektor multimedialny i ekran
data wpis: 2020-02-07 , dodał: admin - admin (at) grzawa.eu

Poleć naszą stronęWioski w internecie - strony internetowe wiosek - Grzawa
 
Wysuwany Like Box - www.blog.klocus.pl
facebook