Aktualności

Temat: Zawiadomienie o zmianie wysokości stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi
wpis dodano: 2019-03-07, admin, żródło strony: Grzawa.eu

ZAWIADOMIENIE
o zmianie wysokości stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązującej od 1 kwietnia 2019 roku
Na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2018 r. poz. 1454 ze zm. ), Wójt Gminy Miedźna, zawiadamia, że Rada Gminy w Miedźnej w dniu 12 lutego 2019 r. podjęła uchwałę Nr V/40/2019 w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi , która została opublikowana w Dzienniku Województwa Śląskiego dnia 20 lutego 2019r., pozycja 1507.
Na podstawie ww. uchwały ustalono nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w następującej wysokości:
w przypadku gdy właściciel nieruchomości nie prowadzi selektywnej zbiórki odpadów komunalnych – stawka wynosi30 zł od osoby za miesiąc. w przypadku gdy właściciel nieruchomości prowadzi selektywną zbiórkę odpadów komunalnych – stawka wynosi: 15 zł od osoby za miesiąc.
Zgodnie z treścią przepisów w/w ustawy, właściciel nieruchomości otrzyma zawiadomienie o zmianie wysokości stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi z jej wyliczeniem w oparciu o złożoną deklarację. Zawiadomienia zostaną doręczone przed pierwszym terminem płatności zmienionej opłaty.
Właściciel nieruchomości nie ma obowiązku składania nowej deklaracji i uiszcza opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości podanej w zawiadomieniu.
Ponadto informuję, że terminy płatności oraz indywidualny rachunek bankowy nie uległ zmianie.
Zawiadomienia nie zostaną wysłane do właścicieli nieruchomości, wobec których gmina wydała decyzję o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Takie osoby winny przedłożyć do Urzędu Gminy Miedźna deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w której wyliczona zostanie opłata z uwzględnieniem nowej stawki opłaty. Ważne! Zmiany związane z ilością osób zamieszkałych np. (zmianą miejsca zamieszkania osób, narodzinami dzieci, zgonami osób itp.), należy zgłaszać w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmiany.

wróć............

Komentarze:

Dodaj komentarz:

Twój Nick:

Twój Komentarz:


Ostatnio dodane:

Wiadomości Grzawa
* Dożynki Gminne
data wpis: 2019-08-12 , dodał: admin - admin (at) grzawa.eu
* Punkt Obsługi Klienta w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Gminy Miedźna na rok 2019
data wpis: 2019-08-07 , dodał: admin - admin (at) grzawa.eu
* Podziękowania
data wpis: 2019-08-03 , dodał: admin - admin (at) grzawa.eu
* Bezpieczne wakacje na wsi
data wpis: 2019-06-24 , dodał: admin - admin (at) grzawa.eu
* Nowy Okres Zasiłkowy
data wpis: 2019-06-24 , dodał: admin - admin (at) grzawa.euWioski w internecie - strony internetowe wiosek - Grzawa
 
Wysuwany Like Box - www.blog.klocus.pl
facebook