Aktualności

Temat: V Sesja Rady Gminy
wpis dodano: 2019-02-05, admin, żródło strony: Grzawa.eu

Przewodniczący Rady Gminy Miedźna zaprasza na obrady V sesji Rady Gminy Miedźna, która odbędzie się w dniu 12 lutego 2019 r. o godz. 15:30 w sali konferencyjnej w budynku administracyjnym Urzędu Gminy Miedźna.

Tematem obrad sesji będzie: „Wystąpienie Starosty Pszczyńskiej, Pani Barbary Bandoły oraz Dyrektora Szpitala Powiatowego w Pszczynie, Pana Marcina Leśniewskiego” oraz "Podejmowanie uchwał”.
Porządek obrad V sesji Rady Gminy Miedźna w dniu 12 lutego 2019 r.:
1. Otwarcie V sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Ustalenie porządku obrad V sesji.
3. Przyjęcie protokołu z sesji IV z dnia 22 stycznia 2018 r.
4. Wystąpienie Starosty Pszczyńskiej, Pani Barbary Bandoły oraz Dyrektora Szpitala Powiatowego w Pszczynie, Pana Marcina Leśniewskiego.
5. Informacja Wójta Gminy z prowadzonych prac oraz realizacji zadań inwestycyjnych w Gminie Miedźna.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Omówienie i podjęcie uchwał:
Projekt A/5 w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Projekt B/5 w sprawie przyjęcia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Miedźna".
Projekt C/5 w sprawie warunków udzielenia bonifikat od opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Gminy Miedźna w prawo własności tych gruntów i wysokości stawek procentowych tych bonifikat.
Projekt D/5 w sprawie zaliczenia dróg na terenie Gminy Miedźna do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu.
Projekt E/5 w sprawie wprowadzenia świadczenia pieniężnego "Dofinansowanie żłobkowe".
8. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych.
9. Wolne wnioski.
10. Zamknięcie obrad V sesji.

wróć............

Komentarze:

Dodaj komentarz:

Twój Nick:

Twój Komentarz:


Ostatnio dodane:

Wiadomości Grzawa
* Dożynki Gminne
data wpis: 2019-08-12 , dodał: admin - admin (at) grzawa.eu
* Punkt Obsługi Klienta w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Gminy Miedźna na rok 2019
data wpis: 2019-08-07 , dodał: admin - admin (at) grzawa.eu
* Podziękowania
data wpis: 2019-08-03 , dodał: admin - admin (at) grzawa.eu
* Bezpieczne wakacje na wsi
data wpis: 2019-06-24 , dodał: admin - admin (at) grzawa.eu
* Nowy Okres Zasiłkowy
data wpis: 2019-06-24 , dodał: admin - admin (at) grzawa.euWioski w internecie - strony internetowe wiosek - Grzawa
 
Wysuwany Like Box - www.blog.klocus.pl
facebook