Zebrania

- 2016.12.19 - spotkanie opłatkowe Rady Sołeckiej
- 2016.11.21 - zebranie Rady Sołeckiej
- 2016.09.22 - zebranie Rady Sołeckiej
- 2016.04.25 - zebranie Rady Sołeckiej
- 2016.03.07 - zebranie Rady Sołeckiej
Archiwalne:
-2015.12.21 - zebranie Rady Sołeckiej
-2015.11.16 - zebranie Rady Sołeckiej
-2015.10.28 - zebranie Rady Sołeckiej
-2015.09.22 - zebranie wiejskie
-2015.09.21 - zebranie Rady Sołeckiej
-2015.04.23 - zebranie Rady Sołeckiej
-2015.03.12 - zebranie wiejskie - wybory sołtysa i Rady Sołeckiej
-2015.03.04 - zebranie Rady Sołeckiej
- 2015.02.26 - zebranie sprawozdawcze KGW i KR
- 2015.02.25 - zebranie Rady Sołeckiej
- 2014.12.01 - zebranie Rady Sołeckiej
2015.09.21 - zebranie Rady Sołeckiej
- 2014.09.23 - zebranie wiejskie (fundusz sołecki 2015)

- 2014.09.02 - spotkanie p.zebraniem wiejskim (fundusz sołecki 2015)
- 2014.04.23 - zebranie Rady Sołeckiej
- 2014.04.03 - zebranie Rady Sołeckiej
- 2014.03.06 - zebranie Rady Sołeckiej
- 2014.01.29 - wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej (zebranie wiejskie)Wioski w internecie - strony internetowe wiosek - Grzawa
 
Wysuwany Like Box - www.blog.klocus.pl
facebook