Walka ze smogiem

więcej..

* Zbliża się termin na wymianę najstarszych kotłów na paliwo stałe oraz tych, bez tabliczek znamionowych.
data wpis: 2021-02-04 , dodał: admin, żródło strony: Miedzna.pl idx=2001 data= 2021-04-30
Wszyscy użytkownicy, którzy wykorzystują do celów indywidualnego ogrzewania pozaklasowe kotły na paliwa stałe, które w 2017 roku były starsze niż 10 la [...]
więcej.........Czym jest smog?

Smog (ang.) - smoke (dym) + fog (mgła). Smog to połącznie niekorzystnych warunków pogodowych i dużej ilości pochodzących z kominów gospodarstw domowych zanieczyszczeń.

W ich skład wchodzą trujące dla człowieka pyły i gazy:

pył zawieszony PM 2,5

pył zawieszony PM10

tlenki azotu (NOx)

dwutlenek siarki (SO2)

tlenek węgla (CO)

Szkodliwe substancje powstaje głównie w wyniku spalania mułu, flotu, węgla brunatnego, wilgotnego drewna i śmieci w naszych własnych piecach.

Wpływ smogu na zdrowie

Każdego roku smog przyczynia się do śmierci ponad 44 tys. Polaków.

Oddychanie nimi naraża nas między innymi na:

choroby układu oddechowego

choroby układu krążenia

osłabienie układu odpornościowego

choroby układu krwionośnego

Smog w śląskim

Aż 14 z 33 najbardziej zanieczyszczonych polskich miast znajduje się w województwie śląskim. Chcemy zmienić tę sytuację. Częścią planu, który ma zatrzymać smog w śląskim, jest uchwała antysmogowa, regulująca spalanie paliwa złej jakości w przestarzałych piecach. Aby przyniosła skutek, potrzebna jest edukacja wszystkich mieszkańców w kwestii problemu smogu i ich aktywna postawa.

Nawet jeżeli nie korzystamy z pieców węglowych, wciąż możemy wiele zdziałać. Dlatego przygotowaliśmy przewodnik dla wszystkich, którym zależy na czystym powietrzu w naszym województwie:

Wymiana pieca i inne działania długofalowe

Ochrona przed smogiem - działania doraźne

Dziel się wiedzą o smogu – materiały edukacyjne


  Sołectwo Grzawa
Współrzędne czujnika
49.958, 19.0563
- Wysokość n.p.m. = 243 m
- Stacja pracuje: 1446 dni


stężenia PM [µg/m3]
Dane ze stacji pomiarowej
w Grzawie
Jakośc powietrza jest niebezpiecznie zła. Osoby narażone na ryzyko powinny bezwzględnie unikać wyjść na zewnątrz. Pozostali powinni ograniczyć wyjścia do minimum.Wszelkie aktywności na zewnątrz są odradzane.

IJP
Jakość powietrza Grzawa:

Średnia [dobowa] pyłu
PM10: 94 ug/m3
94 % normy informowania
63 % normy alarmowania

Zobacz dane z stacji monitoringu jakości powietrza w Grzawie.