Sołectwo Grzawa | Oficjalna strona sołectwa

Biografia cz.2


wpis dodano: 2016.01.10, admin, kontakt

Na zebraniu Rady Sołeckiej w dniu 21.12.2015 została sporządzona lista 18 osób których biografie ukażą się w II cz. słownika. W tej chwili są zbierane materiały biograficzne. Wszystkie osoby zainteresowane współtworzeniem słownika biograficznego prosimy o kontakt biografia (at) grzawa.eu

* * *


wpis dodano: 2016.01.25, admin kontakt

Szanowni Państwo,


Ukazał się Słownik biograficzny Gminy Miedźna. W części pierwszej starałam się przybliżyć życiorysy osób duchownych i zakonnych pochodzących z tereny naszej gminy i pracujących w naszym regionie. Na szczególną uwagę zasługuje sołectwo Grzawa, z którego wyszło wielu znakomitych duchownych piastujących wysokie godności kościelne. To dzięki głębokiej wierze pielęgnowanej w rodzinach, międzypokoleniowej transmisji wartości, pracy i nauce osiągnęli znaczący awans społeczny, a przede wszystkim służyli Bogu i ludziom.
Mieszkańcy Grzawy mogą być dumni, że z ich miejscowości pochodził biskup wrocławski- Walenty Wojciech, ks. Józef Dolina, dr prawa kanonicznego i wielu znakomitych duszpasterzy.
Penetrując archiwalia i dokumenty międzywojenne ze Śląska Cieszyńskiego mogłam dowiedzieć jak wielkim społecznikiem był ks. Franciszek Moroń. Postać tego wspaniałego kapłana przybliżyłam grupie studentów Uniwersytetu Śląskiego i znajomym z Cieszyna.
Na uwagę zasługuje rodzina Waloszków, z której wyszło kilku Księży związanych ze Zgromadzeniem Salezjańskim. Duży wkład w służbę Bogu i ludziom wnieśli Ks. Wojciech Antoni, Ks. Wojciech Ludwik i Ks. Wojciech Władysław.
Pisząc o duchownych, trzeba też podkreślić rolę kapłanów pracujących wśród mieszkańców Grzawy, między innymi A. Czaplę, T. Klocka, A. Prochaska i ks. Stefana. Wspomnieć tu należy o kapłanach pełniących obowiązki duszpasterskie w Miedźnej.

W związku z pracą nad częścią drugą słownika, uprzejmie proszę o przygotowanie biogramów osób świeckich zasłużonych dla Grzawy. Można też wspomnieć o żyjących społecznikach - tych, którzy ukończyli 75 rok życia.

W życiorysach uwzględnić: dane osobowe (imię, nazwisko, datę i miejsce urodzenia, imiona rodziców i nazwisko rodowe matki), Proszę podać ukończone szkoły, wykształcenie i opisać działalność np. nauczycielską, rzemieślniczą, społeczną itp., datę śmierci i miejsce pochówku. Przygotowane biogramy muszą być opatrzone dokumentami źródłowymi i o ile to możliwe literaturą. Opracowane życiorysy można składać w Bibliotece Gminnej w Grzawie lub przesłać na adres email: biografia (at) grzawa.eu.
Proszę też pamiętać, aby podpisać się pod przygotowanym biogramem i podać dane kontaktowe np. numer telefonu lub adres mailowy.

Zapraszam mieszkańców sołectwa Grzawa do współtworzenia II cz "Słownika biograficznego".

Za wszelkie przejawy życzliwości i pomocy bardzo dziękuję.
Z wyrazami szacunku

dr Danuta Kocurek

Komentarze:

Dodaj komentarz:

Twój Nick:

Twój Komentarz:


Poleć naszą stronęWioski w internecie - strony internetowe wiosek - Grzawa
 
Wysuwany Like Box - www.blog.klocus.pl
facebook